Rob Tiggelman, Flickr.com

Rob Tiggelman, Flickr.com

De kilometervergoeding ligt onder vuur. In het Catshuis wordt op het moment gesproken over het inperken van de belastingvrije 19 cent per kilometer die werkgevers aan hun werknemers mogen geven. Milieudefensie is in ieder geval voor. Volgens Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie is de kilometervergoeding een filesubsidie die het woon-werkverkeer stimuleert. Wat hem betreft wordt de kilometervergoeding helemaal afgeschaft.

Inperking of afschaffing
Volgens bronnen zou in het Catshuis gesproken worden over een verlaging van de belastingvrije vergoeding. Als de drempel van 19 naar 14 cent gaat, dan zou dat 500 miljoen euro opleveren. Milieudefensie heeft liever dat de kilometervergoeding wordt afgeschaft, zodat bedrijven extra gemotiveerd raken om medewerkers thuis te laten werken. Dit moet het fileprobleem en de CO2-uitstoot van auto’s terugdringen.

Koopkracht
Of de overheid daadwerkelijk overgaat op het afschaffen van de vergoeding, valt te bezien. Voor veel Nederlanders maakt de kilometervergoeding een belangrijk deel uit van het salaris. Bovendien biedt niet elk bedrijf de mogelijkheid tot thuiswerken aan. Gezien de huidige economische situatie is het goed mogelijk dat afschaffing of inperking van de kilometervergoeding doorberekend wordt aan werknemers, met een verminderde koopkracht als gevolg. Vakcentrale MHP en FNV maken zich hier zorgen over; zij pleitten juist deze week nog voor een verhoging van de kilometervergoeding met vijf cent, vanwege de sterk toegenomen brandstofprijzen. In de afgelopen zes jaar zijn de brandstofprijzen met gemiddeld vijftig tot zestig cent gestegen, terwijl de kilometervergoeding gelijk is gebleven. Hierdoor legt de gemiddelde werknemer jaarlijks netto €350 bij uit eigen zak.

Alternatieven
Hoewel het belangrijk is dat het autoverkeer in Nederland teruggedrongen wordt, zal het inperken of afschaffen van de kilometervergoeding op veel weerstand stuiten. Daarom is het ook zinvol om naar alternatieven te kijken, zoals het stimuleren van elektrisch rijden, carpoolen en het gebruik van het openbaar vervoer.

Bron: Milieudefensie, BNR

Lees ook:

Friezen krijgen gratis elektrische Twitter-auto
Nieuwe stoeptegel zuigt luchtverontreiniging op
KitchenHugs: de webshop waar zelfs boterhamzakjes duurzaam zijn