Foto: JosvanZetten, Flickr

Nu de grondstofprijzen snel stijgen, groeit de interesse in duurzame oplossingen met de dag. Voor burgers én bedrijven. Wat we voorheen afval noemden, zien we nu als een waardevolle grondstof. Schone energie, van bijvoorbeeld zon of wind, is nu al een rendabele keuze, of wordt het op zeer korte termijn.

We zien daarmee een belangrijk omslagpunt voor een groene economie: duurzaamheid is mainstream geworden. In het licht van die ontwikkeling is het goed dat dit kabinet gevallen is, want Rutte I maakte teleurstellend weinig werk van ecologisch verantwoorde hervormingen. Ook al is Nederland het vieste jongetje van de klas in Europa, deze regering wilde dat ambtenaren het woord “duurzaamheid” waar mogelijk schrapten uit de beleidsstukken. En de “Green Deal” van Verhagen was een maatje te klein: een lijstje met groene projectjes waar ondernemersplatform De Groene Zaak niets mee te maken wilde hebben.

De sloop van duurzame initiatieven begon al bij het aantreden van dit kabinet: maar liefst 7 van de 46 pagina’s werden besteed aan het aanpakken van de immigratie (15%), terwijl slechts een halve pagina aan het onderwerp milieu werd besteed (1%). Desondanks hoopte ik toen nog dat dit kolenkabinet groener uit de bocht kon komen dan wij allemaal dachten, omdat de woorden “duurzaamheid” en “milieu” wel op allerlei plaatsen in het regeerakkoord terugkwamen.

En precies dat kon een sterk punt zijn, want duurzaamheid is geen onderwerp dat je bij één verantwoordelijke minister kunt beleggen, het gehele beleid moet er scherp op worden getoetst door alle ministers, aangestuurd door een minister-president met een helicoptervisie die duurzaamheid heeft verinnerlijkt.

Want de lijst met voorbeelden waar ecologische keuzes onze omgeving gezonder kunnen maken en onze schatkist kunnen vullen, is lang. Recycling, energiezuinig bouwen en zelfs energieproducerend bouwen zijn bij uitstek interessante hervormingen voor de woningmarkt. Van de Noordzee een nationaal stopcontact maken met behulp van windmolens maakt onze economie veerkrachtiger. Het bevorderen van biologisch eten en groener reizen (bijvoorbeeld door vaker te lopen, fietsen, ook van en naar de trein) zorgt voor een levensstijl die ons langer gezond houdt en minder een beroep laat doen op gezondheidszorg.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar groen en groei hand in hand gaan, en dat zou een kabinet in crisis moeten aanspreken zou je denken. Maar het kabinet Rutte wilde er niet aan. Het motto leek: wie wil een groene economie als je 130 kunt rijden?

Maar laten we niet vergeten dat dit kabinet een minderheidskabinet was! Burgers, bedrijven en tal van politici willen onze groene schuld helemaal niet doorschuiven naar onze kinderen, laat staan dat we de spaarpot van onze kinderen willen stukslaan.

Al die mensen krijgen nu de kans om te kiezen voor leiders die wél groene genen hebben. Bewuste burgers en bedrijven geven de juiste richting al aan, het volgende kabinet kan de trein zo op de rails zetten door het belastingstelsel te vergroenen, ambitieuze doelen te stellen en een gelijk speelveld te creëren voor duurzame en vuile ondernemers.

Lees ook:

Hoe een kolenkabinet heel groen uit de bocht kan komen

Top 8: zo zijn we niet langer het vieste jongetje van de klas

Zo leef je groener, eerlijker en leuker