De SP kwam gisteren met haar nieuwe conceptverkiezingsprogramma. Volgens recente peilingen zou de partij wel eens de grootste partij van Nederland kunnen worden met tussen de 25 en 30 zetels. Wat mogen we van de SP verwachten op het gebied van groene energie?

Lees ook
Zo krijg je zonnepanelen op je eigen dak
Geld verdienen met windenergie
De voordelen van elektrisch leasen

Vraag in 1 stap gratis offertes aan van zonnepanelen-leveranciers in jouw regio

De roodste rakkers van het parlement blijken behoorlijk groen te zijn. In het concept verkiezingsprogramma is veel aandacht voor duurzame thema’s, zoals energie, milieubeheer, biologisch eten en dierenwelzijn.

Dit wil de SP wat betreft groene energie:
* stimuleren van zonne-energie
* afschaffen energiebelasting voor particulieren en coöperaties die duurzame energie voor eigen gebruik opwekken
* zwaarder inzetten op windenergie van zee
* duidelijkere regels voor windmolens op land, waarbij scherper gelet wordt op geluidsoverlast en horizonvervuiling
* bij windmolenparken op land profiteren omwonenden van de inkomsten
* stimulering van een “smart grid” dat geschikter is voor wind- en zonne-energie
* meer geld voor onderzoek naar duurzame energie

Vooral het plan om de energiebelasting voor coöperaties af te schaffen zou wel eens een flinke boost kunnen geven aan de zonne-energiesector in Nederland. Het is op dit moment nog niet rendabel om zonnepanelen op scholen en andere publieke locaties zoals kantoren, gemeentegebouwen, veldjes etc. aan te leggen. De staat heft namelijk belasting als er meer dan 5.000 kwh elektriciteit geproduceerd wordt, dat is iets meer dan 1 gezin per jaar nodig heeft. Als deze belasting vervalt wordt het veel makkelijker om goedkoop energie te produceren in gezamenlijk verband, als vereniging of coöperatie van burgers.

Hier vind je op hetkanWel meer over energiebelasting: “Windvogel en Anode op ramkoers over energiebelasting” en “Waarom moet je belasting betalen over stroom uit eigen molen?”

Andere plannen van het SP op energiegebied:
* alleen beginnen met schaliegas “als dat veilig en milieuvriendelijk kan”
* 2% energiebesparing per jaar
* een moratorium van 4 jaar op kolen- en kerncentrales
* CO2 opslag alleen als er meer onderzoek wordt gedaan naar de effecten
* glastuinbouw wordt energieproducent van de toekomst

Het SP plan is nog een concept. Op het partij-congres van 30 juni wordt het programma definitief vastgelegd.

Bron: concept verkiezingsprogramma SP