In Bolsward is een proefproject gestart om aardwarmte te combineren met muurverwarming. De initiatiefnemers, drie bedrijven en een woningcorporatie, verwachten hiermee het gasverbruik van woningen te kunnen terugdringen.

Bekkema-Actieve Schil

Gedurende het project, genaamd Bekkema-Actieve Schil, worden de muren van de woningen op een constante temperatuur gehouden. In de winter worden de muren verwarmd met aardwarmte en in de zomer gekoeld. Met dit systeem moet het makkelijker worden om bestaande woningen energiezuiniger te maken.

Proef met twee gelijke woonhuizen

Voor de proef is gekozen voor een proefopstelling van twee gelijke woonhuizen. Bij het ene huis wordt het systeem wel toegepast, bij het andere niet. Woningbouwcorporatie Wonen Zuidwest Friesland heeft voor het project een blok van twee huizen beschikbaar gesteld.

Subsidie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een subsidie van ruim 93.700 euro toegekend aan deze innovatieve proef van de bedrijven Bekkema-Bruinsma Installatietechniek, Menno Sappe reinigingsspecialisten en Agricola Bouw ’75. Ook de Europese Unie, het Ministerie van Economische zaken Landbouw en Innovatie en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland dragen bij aan de duurzame proef.

Bron: energieoverheid.nl

Lees ook

Elektrisch rijden zonder de nadelen: elektrisch leasen

Eerste Nederlandse huizen op aardwarmte een feit

Google brengt enorme voorraden aardwarmte in kaart