Foto: ikbelegduurzaam.nl

(Gastbijdrage van Mariëtte Beunders, initiatiefnemer van ikbelegduurzaam.nl) Afgelopen jaren is de aandacht voor duurzaamheid onder beursgenoteerde ondernemingen aanzienlijk gestegen,  voornamelijk met het oog op aandeelhouderswaarde en reputatierisico. Dat ondernemingen ook aan het duurzaamheidsstreven te snel voorbij kunnen gaan bleek in 2010. Toen werd  het olieconcern BP keihard afgestraft voor het niet nemen van adequate maatregelen ten aanzien van het olielek in de Golf van mexico. De beurswaarde van de oliegigant daalde met maar liefst 50% in korte tijd.

Het valt dan ook toe te juichen dat steeds vaker de variabele beloning van bestuurders en senior managers wordt gekoppeld aan de duurzaamheidsprestaties van de (beursgenoteerde) onderneming. In een onderzoek van Accenture bleek al dat CEO’s deze bonus als een effectieve prikkel beschouwen tot verduurzaming van de onderneming.

Maar wanneer kunnen we nu spreken van duurzame beloning? Volgens de Vereniging van Beleggers voor Duurzame ontwikkeling (VBDO) spreken we hiervan als maar liefst 10% van de variabele beloning afhankelijk is van het duurzaamheidsbeleid. Hierbij wordt ook gelet op het duurzaamheidsbeleid van leveranciers van de onderneming. PostNL werd dan ook dit jaar op de vingers getikt door VBDO nu zij de hoge CO2-emissie toeschreef aan haar onderaannemers en niet aan de onderneming zelf. Op deze wijze kon PostNl toch een goede score behalen voor de prestatiebonus.

Uit de onlangs verschenen rapportage van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling , die dit jaar 71 aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen bezocht, blijkt dat de ondernemingen steeds meer oog hebben voor niet-financiële factoren zoals eco-efficiëntie, water- en afval management en diversiteit.

Een mooi voorbeeld is AkzoNobel, daar zij maar liefst 50% van de variabele beloning baseren op het duurzaamheidsbeleid op lange termijn. Ook andere ondernemingen zoals Kendrion, Fugro en Air France-KLM hebben sinds dit jaar duurzame beloningen geïntroduceerd voor hun management.

Toch is nog een lange weg te gaan, nu blijkt dat van de 71 bezochte aandeelhoudersvergaderingen, maar liefst 42 ondernemingen in het geheel nog geen duurzaam beloningsbeleid heeft.

Mariëtte Beunders studeert Bedrijfsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Ze is initiatiefnemer van de informatieve blog over verantwoord en duurzaam beleggen, ikbelegduurzaam.nl en bezoekt aandeelhoudersvergaderingen namens de  Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Daarnaast heeft ze afgelopen jaar stage gelopen op de afdeling Responsible Investing van Robeco NV.

Lees ook

Dossier duurzaam sparen en beleggen

Man leeft jaar zonder geld en wil niet meer terug

Zo wordt jouw geld niet in wapens geïnvesteerd