Wereldwijd is er inmiddels 40 GW aan zonnepanelen geïnstalleerd, waarvan bijna de helft (17,5 GW) in Duitsland. In Nederland is weliswaar 60% van de huiseigenaren geïnteresseerd in zonne-energie, maar desondanks is er slechts 0,1 GW geïnstalleerd. Dat is 175 keer zo weinig als bij onze oosterburen, ook al zijn zonnepanelen in Nederland rendabel in vergelijking met grijze stroom.

Volgens Stichting 1miljoenwatt.nl zijn er verschillende redenen waarom ons land achterblijft. Consumenten ervaren zonnepanelen als ingewikkeld en hun dak is niet altijd geschikt. Maar waarschijnlijk de belangrijkste reden is dat consumenten en bedrijven op basis van de huidige regelgeving onvoldoende kunnen verdienen wanneer zonnnepanelen op het dak van iemand anders worden gelegd. Collectieve zonne-energie projecten zoals het eigen 1miljoenwatt.nl waarbij je bijvoorbeeld zonnepanelen kunt kopen op lege daken van grote loodsen komen hierdoor moeilijk van de grond.

Salderen vóór de meter is een goed idee

Maar in deze paper leggen de initiatiefnemers achter Stichting 1miljoenwatt.nl, Sven Pluut, Matthijs Olieman en Stefan Fritz, uit dat deze oneerlijke regelgeving eenvoudig veranderd kan worden door saldering vóór de meter toe te staan. Daarmee wordt het mogelijk om op de ene plek, bijvoorbeeld thuis, stroom af te nemen van het elektriciteitsnet en op een andere plek energie te leveren, bijvoorbeeld via een zonnepaneel van een gemeenschappelijke zonne-energiecentrale.
Hiervoor bestaat een controleerbaar en fraudebestendig administratiesysteem door te werken met twee zogenaamde EAN-code koppelingen. Iedere elektriciteitsaansluiting in Nederland heeft één unieke EAN-code, maar het is heel goed mogelijk om twee EAN-codes aan elkaar te koppelen: één voor productie en één voor gebruik.

Beetje belastinggeld of schone energie?

De overheid is tot nu toe huiverig om een dergelijke regeling toe te staan omdat er negatieve effecten voor de schatkist worden gevreesd. Met andere woorden: de staat heeft liever op korte termijn een beetje belastinggeld, dan voor nu en de toekomst schone energie. Maar in de paper tonen de mensen achter 1miljoenwatt.nl aan dat de effecten van hun voorstel op de schatkist beperkt zijn en goed in te schatten.

Ze laten zelfs nog buiten beschouwing dat collectieve zonne-energieprojecten een positief effect hebben op de werkgelegenheid: 1 MWp zonne-energiesysteem levert bijvoorbeeld minimaal 2 arbeidskrachten op, gerekend vanuit de installateur. Bovendien levert de aanschaf van al die zonnepanelen op korte termijn ook hogere BTW-inkomsten op.

Het afschaffen van de sladeringsregel lijkt daarmee een betere stimulans voor zonne-energie dan de huidige subsidieregeling (SDE+), die sinds 2008 werd toegepast en tot nu toe slechts 26% opleverde van het aantal geplande plaatsingen van zonnepanelen.

Lees ook:

Zelf zonne-energie opwekken

Hoe verdien ik geld met zonne-energie?

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?