Nederland is geen koploper met het vergroenen van de economie. En dat terwijl investeren in schone energie miljarden oplevert. Tijd voor actie, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

In een donderdag verschenen rapport observeert het PBL dat landen als Zuid-Korea, Denemarken, Duitsland en China momenteel veel meer aan duurzaamheid doen. Dat blijkt onder meer uit hun hoge verkoopcijfers voor schone energietechnologie.

Die achterstand moet worden ingelopen. Het planbureau vindt het nodig dat Nederland sterker op vergroening inzet. Omdat de wereldeconomie de komende 40 jaar waarschijnlijk gaat verviervoudigen, zal de schaarste aan grondstoffen en hulpbronnen toenemen.

Daarnaast becijfert het PBL dat elke extra euro die wordt geïnvesteerd in schone energie mondiaal drie euro in toekomstige besparingen op brandstof genereert.

Verbetering belastingstelsel

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen in september benadrukt het PBL dat de overheid enkele belangrijke maatregelen zou moeten treffen.

Het planbureau pleit in het rapport onder meer voor een verbetering van het belastingstelsel, bijvoorbeeld door voor het vrachtverkeer een kilometerheffing in te voeren. Door verdere vergroening van belastingen komen verborgen milieukosten – en het principe ‘de vervuiler betaalt’ – beter tot uitdrukking. Investeren in schone en efficiënte technologie wordt zo aantrekkelijker en verspilling en vervuiling juist duurder.

Het afschaffen van subsidies voor activiteiten die schade aan het milieu toebrengen, kan daarnaast een bedrag tot €10 mrd opleveren. Voorbeelden zijn de lage of ontbrekende accijnzen op brandstoffen voor de luchtvaart en scheepvaart en de fiscale vrijstelling voor woon-werkverkeer.

Ook zou de overheid meer kunnen inzetten op groene energie en het stimuleren van duurzame innovatie. Het planbureau is positief over de Green Deals, maar vindt dat de overheid zich verder moet committeren aan groene groei en zo duidelijkheid moet geven voor ondernemers en financiers.

Lees ook:

Luchtpomp laadt elektrische auto met wind

Marktkansen voor deels duurzame voeding

PwC: Opleving groene energie door megadeals