Foto: indigo_jones, Flickr

Komt er eindelijk een goed beleid voor duurzame energie? De kans is groot: de fractiespecialisten energie van een groot aantal politieke partijen overleggen in deze maanden samen over een nieuw energietransitie-akkoord. Als het hun lukt om tot overeenstemming te komen, kan dit de formatiebesprekingen stevig beïnvloeden en een flinke stimulans geven aan de groene economie. De fracties die betrokken zijn bij het overleg (VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren) hebben gezamenlijk een absolute meerderheid van 130 zetels.

(Advertentie)
Gratis offertes voor zonnepanelen van installateurs uit je eigen regio

Voor de duidelijkheid: de politici proberen een akkoord te sluiten over energietransitie. Het gaat dus niet alleen over groene energie, maar over de overgang naar een nieuwe energiehuishouding voor Nederland. Hoe die er precies uit zal zien, is natuurlijk onderdeel van de onderhandelingen. Maar onderwerpen als kolenbelasting, betere regelingen voor zonne-energie, een snellere installatie van molens op land en zee, en ook controversiële onderwerpen als CO2 opslag, kernenergie en het boren naar schaliegas, zullen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen.

Het is bemoedigend dat veel van de betrokken fractiespecialisten  een duidelijk groen profiel hebben. Zo meldt René Leegte van de VVD op zijn eigen site: “Als liberaal sta ik voor duurzaamheid.” En Stientje van Veldhoven (D66, in 2012 groenste politica van het jaar) en Jan Vos (de nieuwe woordvoerder energie voor de PvdA) hebben duidelijk groene genen.

Wij constateerden een half jaar geleden al dat er gelet op de verkiezingsprogramma’s van de partijen grote kansen zijn voor meer duurzame energie in Nederland. Kortom, de weg ligt open voor een consistent duurzaam energiebeleid met groot maatschappelijk draagvlak.

Op dit moment gebeurt er nog veel achter de schermen. In een email meldt de stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie dat René Leegte al wel de verschillende fracties bij elkaar geroepen heeft voor nieuw overleg. Ook is er kortgeleden een debat geweest over het energietransitie-akkoord, onder leiding van Ed Nijpels. In de komende weken zal nieuws over het akkoord vermoedelijk wel doorsijpelen.

Wil je zelf invloed uitoefenen op de besprekingen? Op de website van Nederland Krijgt Nieuwe Energie kunnen burgers zelf knelpunten en kansen voor de energietransitie aangeven.

Bron: Nederland Krijgt Nieuwe Energie

Lees ook

De beste aanbieders van groene stroom

Kiezers krijgen kans om leiders met eco-genen te kiezen

Duitsland verdient miljarden met groen, Nederland telt haar centjes