Foto: andjohan, flickr

De elektriciteitsproductie van Denemarken werd in 2011 voor 40.7% opgewekt door volledig hernieuwbare bronnen, voornamelijk wind. In 2010 was het aandeel hernieuwbare energie voor de elektriciteitsproductie nog 34,8%. De groei van het aandeel windenergie (van 21,9 naar 28,1%) wordt deels veroorzaakt door een toename van het aantal windturbines en deels door door goede condities om windenergie op te wekken.

Dit blijkt in het jaarlijkse statistische rapport van het Deense Energie Agentschap. De Denen vormen daarmee een sterk voorbeeld voor Nederland, dat je ook met een vlak land zonder veel zon, een behoorlijke hoeveelheid schone energie op kunt wekken. Denemarken, dat ook producent is van olie en gas uit de Noordzee, is zelfs het enige EU-land dat zelfvoorzienend is in energie: het land wekt 10% meer energie op dan het verbruikt.

Lees ons dossier: zelf geld verdienen met windenergie

Overigens slagen de Denen er ook in om op het gebied van zonne-energie forse stappen vooruit te zetten: het land heeft nu 100 keer meer zonnepanelen dan in 2010. Op dit moment komt er zelfs 36 Megawatt aan vermogen per maand bij, bijna net zo veel als Nederland in 1 jaar erbij plaatst.

In Nederland is het product groene stroom een monstersucces, al 55% van de huishoudens neemt het af. Probleem is alleen dat het lang niet altijd echt groen is. Oxxio en Nederlandse Energie Maatschappij, beweren bijvoorbeeld dat ze 100% groene stroom leveren, maar in de praktijk dragen deze bedrijven niet bij aan de vergroting van de hoeveelheid groene stroom die geproduceerd wordt. Ze kopen stroom in via de handelsmarkt en ‘vergroenen’ de stroom met certificaten van waterkrachtcentrales uit Noorwegen. Die groene stroom wordt echter aan Noorse consumenten geleverd, waardoor er eigenlijk sprake is van een windhandel in certificaten.

Nederland kan zich daarom beter spiegelen aan Denemarken en serieus werk maken van schone energie. Dat levert bovendien ook nog eens een impuls op voor de economie: windmolenparken op zee kunnen 54 duizend banen opleveren.

Laten we ons zelf snel de wind in de rug geven, want anders raken we stevig achterop in de eeuw van de grote energietransitie. Straks is Nederland als een van de laatste Europese landen nog afhankelijk van schurkenstaten voor zijn energiebehoefte.

Bron: Reuters

Vraag gratis offertes aan voor zonnepanelen van leveranciers uit jouw regio

Zo kies je zelf de beste aanbieder van groene stroom

Lees ook:

GroenLinks wil een stopcontact op zee

Hoog tijd om groene energie echt groen te maken

Denemarken heeft nu al 100x meer zonnepanelen dan in 2010