Foto: Rufino Uribe, Flickr

In Nederland verdwijnen jaarlijks 20 tot 30% van de bijen, fiks meer dan de normale sterfte van 8%. Als we nog een tijdje doorgaan houden we geen bij meer over in ons land, en daarbuiten. Want ook in andere landen wordt massale bijensterfte gerapporteerd. Ook hommels blijken slachtoffer.

Al enige tijd is er een sterk vermoeden dat landbouwgif de oorzaak van de sterfte is. Een nieuwe publicatie in Nature levert nieuw bewijs dat wij zelf onze bijen en hommels doden.

Lees ook
Bioloog vindt oorzaak massale bijensterfte
Tweede Kamer zet 25% van onze voedselvoorziening op het spel
Is bamboe de grondstof van de 21ste eeuw?

Al eerder was aangetoond dat landbouwgiffen een negatief effect op bijen hebben. Zo is bekend dat bijen door sommige bestrijdingsmiddelen minder goed voedsel vinden. Maar de link tussen gif en massale bijensterfte kon nog niet gelegd worden.

Een nieuwe studie, eergisteren gepubliceerd in Nature, heeft twee nieuwe stukken bewijs gevonden, die de link tussen bijensterfte en landbouwgif wel erg sterk maakt.

Volgens het nieuwe onderzoek heeft chronische blootstelling aan twee veel gebruikte bestrijdingsmiddelen, neonicotinoïde en pyrethroïde, een desastreus effect op bijenkolonies. In eerder onderzoek werden alleen het effect van bestrijdingsmiddelen op korte termijn, maximaal 96 uur, bekeken. De onderzoekers ontdekten dat pas na 3 weken van blootstelling aan de giffen het effect merkbaar werd. De onderzoekers stelden de bijen bloot aan realistische hoeveelheden van de bestrijdingsmiddelen die ze ook in de vrije natuur kunnen oplopen.

Ook ontdekten de onderzoekers dat vooral de combinatie van deze landbouwgiffen ziekmakend was. In eerder studies werden alleen de effecten van één middel bekeken.

Het is te hopen dat de nieuwe regering in Nederland actie zal ondernemen op dit terrein. Bij onze buren in Groot Britannië woedt al lang een debat over het inperken van het gebruik van een aantal bestrijdingsmiddelen, maar tot nu toe heeft de overheid daar vrijwel niets gedaan ter bescherming van bijen. Ook de Nederlandse regering en de Tweede Kamer is tot nu toe niet overgegaan op effectieve wetgeving.

Bron: The Guardian, Nature.