Foto: That Hartford Guy, Flickr

Investeren in milieu en duurzaamheid is goedkoper dan de opwarming van de aarde ontkennen en natuurrampen als Sandy maar te laten gebeuren. In de Verenigde Staten geldt de theorie van de klimaatverandering en de schadelijke effecten op natuur en mens als omstreden. Veel Amerikanen denken dat de opwarming van de aarde een hype is. Groen leven en ondernemen is in de VS een ondergeschoven kindje.

Maar door Sandy en andere grote natuurrampen die de Verenigde Staten de laatste tijd hebben getroffen, is er een kentering in het denken over de opwarming van de aarde. Het Amerikaanse zakenblad Businessweek wijdt deze week zelfs het omslagartikel global warming als oorzaak van de natuurrampen die de VS hebben getroffen. 

Het is voor de Verenigde Staten langzamerhand goedkoper om te investeren in milieubesparende maatregelen dan natuurrampen als Sandy (schade 50 miljard dollar) maar te laten gebeuren.

Bron: 360, het beste uit de internationale pers.

Koop 360 in de kiosk, de app store of neem een voordelig kennismakingsabonnement (8 nummers voor 15 euro). Volg 360 ook op Twitter of Facebook.

Meer van 360

Orkaan Sandy in beeld

De New Yorker houdt het hoofd koel tijdens Sandy

Barack Obama en Mitt Romney zijn om te huilen