Het aanstaande kabinet lijkt al in de problemen te zijn gekomen voordat ze op het bordes heeft gestaan bij koningin Beatrix. Maar als het aan bedrijven in de groene-energiesector ligt mag dit kabinet zijn 4 jaar wel uitzetten. De afgelopen week hebben verschillende partijen positief of zelfs “opgetogen” gereageerd op de plannen voor groene energie, die na “10 jaar stilstand” eindelijk vooruitgang beloven.

Lees ook
Groen is de brug die PvdA en VVD verbindt
Paars gaat scoren met groen
De 9 grootste mythes over zonne-energie

Op twee punten zijn de groene energiebedrijven met name enthousiast: de ambitieuze doelstellingen (16% duurzame energieopwekking in 2020, 100% in 2050) en de verruiming van de mogelijkheden om zelf energie op te wekken, ondermeer door ook de energiebelasting te verlagen voor collectieve initiatieven van particulieren.

Greenchoice is met name positief over wat zij noemen de “light-versie van saldering.” Volgens het bedrijf beloont deze “mensen voor alle duurzame energie die zij collectief zelf opwekken terwijl de overheid de regie houdt over het volume en de bekostiging van gezamenlijk opgewekte energie.” Greenchoice noemt dit een begin van feed-in tarief, iets waar het bedrijf al veel langer voor pleit.

Ook Holland Solar reageert positief: “Het bedrijfsleven is er klaar voor, en burgers willen het. Het zal leiden tot een impuls voor de economie, en het zal burgers in staat stellen grip te houden op hun energierekening. Het regeerakkoord biedt een goede basis voor een duurzame energietoekomst.”

De Duurzame Energie Koepel ziet “na 10 jaar stilstand” eindelijk vooruitgaang. Volgens de koepel is de groene-energiesector “opgetogen over de heldere beleidsintenties in het verse regeerakkoord om nu serieus werk te maken van de verduurzaming van de energievoorziening. “Net als in veel andere EU landen kan verhoogde eigen duurzame energieproductie leiden tot een sterke economische impuls. Het maakt tegelijkertijd de energierekening voor burgers en bedrijven stabiel en voorspelbaar tegen de achtergrond van de onzekere toekomstige kosten van fossiele energiebronnen.”

Bron: persberichten van Greenchoice, Duurzame Energiekoepel, Holland Solar