Foto: Bert Kaufman

Als je op het vlakke Groningse platteland een fietstocht wilt organiseren, dan is dat per definitie gedoe. Het merendeel van de tocht heb je immers wind tegen of op z`n minst van opzij. Maar wind is nooit alleen maar tegenwind. Het hangt er maar van af welke kan je opfietst.

Creatieve Groningers bedachten daarom de zogenaamde ‘Windmeeritten’.

Wat is het principe van de Windmeeritten? Op een bepaalde dag en tijd verzamelt iedereen op een afgesproken plek. Waar de tocht naartoe gaat, wordt bepaald door de wind. Iedereen laat zich naar een bepaald eindpunt `waaien` en vanaf daar wordt iedereen, met fiets en al, met bussen teruggebracht naar het beginpunt.

Het gevolg? Met een fantastische omkering is het vroegere probleem nu juist de grote aantrekkingskracht, want het nieuwe motto luidt: `Hoe harder het waait, hoe fijner u fietst`.

Bron: omdenken.nl // Berthold Gunster

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws.

Meer omdenkcasussen

Wreed klasgenootje werd gestopt

Gebruik subsidie zonne-energie voor scholen

Designbureau ontwerpt couveuse van automaterialen