Foto: KacperK_, Flickr

Als alle personenauto’s elektrisch zouden zijn, zou de hoeveelheid geluidsoverlast en milieubelasting in steden flink dalen. De transitie zou jaarlijks tussen 14 en 27 megaton CO2 schelen. Maar voor vermindering van fijnstof hebben elektrische auto’s weinig voordeel. Dit meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag in een rapport. Het PBL: “Het milieu, in het bijzonder in de steden, profiteert van een transitie naar elektrisch rijden omdat hierdoor zowel de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen als de geluidsbelasting vermindert.”

(Advertentie)
Zo verdien je aan duurzame energie

De transitie naar elektrisch rijden is helaas niet gratis. Volgens het PBL zal de overheid flink in de buidel moeten tasten: elk jaar 5 tot 7 miljard. Tenminste als dezelfde belastingregels blijven gelden: de overheid verdient nu vooral op benzine- en dieselaccijnzen. Elektrische auto’s zijn daarentegen vrijgesteld van verschillende belastingen. Volgens het PBL is de uitdaging van de Rijksoverheid “om slimme manieren te vinden om de overheidsinkomsten op peil te houden of de gevolgen daarvan anderszins te beheersen, en tegelijkertijd het elektrisch rijden aantrekkelijk te houden voor de gebruikers.”

Ook burgers zullen de transitie voelen, vooral mensen die niet zo veel in de auto rijden. Elektrische auto’s zijn namelijk goedkoper in gebruik, maar duurder in de aanschaf. Mensen die 20.000 km per jaar of meer rijden kunnen goedkoper uit zijn, zeker als de olieprijzen stijgen. Maar opa en oma die met hun auto alleen af en toe de kleinkinderen bezoeken en boodschappen doen op zaterdag, zullen duurder uit zijn.

Of dat zo erg is, valt trouwens nog te bezien. Autodelen is in de grote steden de laatste jaren al een groeiende trend. Veel mensen vinden een eigen auto nu al te duur en hechten niet aan hun eigen auto voor de deur als statussymbool.

Opmerkelijk is dat het PBL nauwelijks voordelen ziet voor de fijnstof uitstoot in steden. Elektrische auto’s hebben geen uitlaat, en stoten dus ook geen verbrandingsgassen uit als ze rijden. De komende jaren zullen ook benzine- en dieselauto’s volgens het PBL fors minder (met percentages tussen de 75 en 95 procent) fijnstof uitstoten. En net als gewone auto’s produceren elektrische modellen wel fijnstof tijdens het remmen en door slijtage van banden. Het PBL: “De elektrische auto levert dus nauwelijks voordelen op voor de luchtkwaliteit, omdat conventionele auto’s op de lange termijn praktisch net zo schoon kunnen zijn en dat tegen (veel) lagere meerkosten dan voor elektrische auto’s. In vergelijking met conventionele auto’s scoort de elektrische auto vooral goed op het verminderen van de CO2-uitstoot.”

Bron: PBL

Lees ook
Lucht in Europese steden nog steeds slecht voor gezondheid
Palestijnse taxi-chauffeur bouwt elektrische auto voor €800
Stroom kan wel tot 50% goedkoper