Foto: Twicepix

Als de kolencentrales op de Maasvlakte worden afgebouwd, leidt dat tot sterfgevallen en duizenden zieken door luchtvervuiling. Dat stelt hoogleraar transitiekunde en vurig pleitbezorger van duurzaamheid, Jan Rotmans. Kolencentrales stoten ongeveer twee keer zoveel CO2 uit als gascentrales. De CO2 die de centrales gaan uitstoten zou eigenlijk worden afgevangen en opgeslagen, maar de kans dat dat nog gebeurt, is zeer klein. Bovendien worden straks bovenop de CO2 nog schadelijkere stoffen uitgestoten, zoals fijnstof en zware metalen.

In 2007 werd afgesproken dat de kolencentrales van E.ON en Electrabel hun CO2-uitstoot zouden afvangen en ondergronds opslaan. Sindsdien geven de bedrijven steeds weer te kennen dat opslag niet haalbaar is, wegens geldgebrek of technische tekortkomingen.

Rotmans: “De EU verstrekt geen subsidies meer voor de techniek, omdat er overal in Europa technische en organisatorische problemen mee zijn.” Daarmee komt het Rotterdam Climate Initiative (RCI) op losse  schroeven te staan. Dat is een serie afspraken waarmee het milieu in en rond de havenstad verbeterd moet worden. “De bodem is onder het programma vandaan geslagen. Dat staat of valt bij de opslag. Als die niet doorgaat, stijgt de CO2-uitstoot in de regio met 40 procent, in plaats van de in het klimaatprogramma voorgenomen daling van 50 procent.”

Tot nu toe mochten de energiebedrijven hun plannen voor ondergrondse opslag zonder problemen blijven uitstellen, maar de vraag is hoe lang dit zo blijft. De ambitie is tenslotte om de CO2-uitstoot met 20% terug te brengen, maar dat gaan we op deze manier niet halen. Terwijl een oplossing voor de hand lijkt te liggen: de staat kan bepalen dat nieuwe kolencentrales pas in bedrijf mogen worden gesteld als hun  CO2-uitstoot per geleverde kilowattuur even laag is als die van een moderne gascentrale. Deze eis zal E.ON en Electrabel dwingen om alsnog de afvang en opslag van CO2  serieus te nemen.

Bronnen: Energieondernemer, DuurzaamBedrijfsleven.nl en JanRotmans.nl.