Nikontino, flickrOm de Europese doelstelling van 10 procent duurzame energie in de transportsector in 2020 te halen, blijkt het gebruik van biobrandstoffen uit voedsel niet nodig, zo constateerden wetenschappers van CE Delft. Tweede-Kamerleden stemmen vandaag over moties over het bijmengen van biobrandstoffen uit voedsel in Nederland.

Een combinatie van groene maatregelen is voldoende om de doelstelling te halen. Energiebesparing staat voorop. Er is al veel besparing mogelijk door het stimuleren van zuinige auto’s. Daarnaast moeten er zo snel mogelijk meer elektrische auto’s bijkomen, mits ze rijden op groene stroom. Tot slot kunnen auto’s rijden op duurzame biobrandstof, zoals biodiesel uit gebruikt frituurvet of groen gas gemaakt uit organisch afval. Alles bij elkaar opgeteld kan dat leiden tot de beoogde 10 procent duurzame energie in de transportsector in 2020.

Het rapport “Sustainable alternatives for land-based biofuels in the European Union” is opgesteld door CE Delft in opdracht van Greenpeace, Birdlife, Transport & Environment en het European Environmental Bureau.

Bron: CE Delft, in opdracht van Greenpeace