Jesse Klaver, Tweede Kamerlid voor Groen Links Foto: joop.nl

Wie kent het niet? Al fietsend langs de dorpen en steden zie ik het Nederlandse landschap aan me voorbij gaan. Ik zie de zwartbonte koeien grazen in de groene weilanden onder de schapenwolken. Wat is dit landschapsbeeld kenmerkend voor Nederland. De koe is veel meer dan een dier dat melk en vlees produceert. De koe staat symbool voor Nederland en de waarden die met ons land verbonden zijn.

Maar het beeld van de koe in de wei wordt steeds zeldzamer. Waar in 1985 nog 2,3 miljoen koeien in de zomer buiten liepen, zijn er dat nu minder dan 1 miljoen. Voor de koe dreigt nu dezelfde toekomst als voor de miljoenen varkens en kippen in Nederland. Een leven lang opgesloten in een donkere, kale stal met betonnen vloeren. Opgepropt met andere dieren zonder ooit daglicht te zien of frisse lucht te krijgen.

In 2015 komt er een einde aan het melkquotum. Dit melkquotum heeft er tot dusver voor gezorgd dat een grens werd gesteld aan de hoeveelheid melk die in Nederland wordt geproduceerd en dus aan het aantal koeien. Als deze begrenzing er in 2015 vanaf gaat, is er voor de melkveehouder geen reden meer om kleinschalig te blijven.

Lees het hele artikel op joop.nl

Lees ook

Aantal koeien in de wei daalt fors

“Wij willen ons vlees in de ogen kunnen kijken”

26% Nederlandse koeien komt nooit buiten