Een Amerikaanse “solar farm”. Foto: Mees photography, Flickr

Bouwgrond is aan de straatstenen niet meer kwijt te raken, mede dankzij de crisis. De gemeente Gennep denkt creatief te zijn, en wil daarom het grootste zonnepark van Nederland plaatsen op bedrijventerrein De Brem in Heijnen, niet ver van Boxmeer in Limburg. 80.000 zonnepanelen moeten 18 megawatt elektriciteit leveren, genoeg voor 80% van de gemeentelijke elektricteitsbehoefte.

Om het park te realiseren wil de gemeente een eigen energiebedrijf oprichten, die een coöperatie zal worden, waar burgers, verenigingen, bedrijven en andere lokale organisaties lid van kunnen worden. De gemeenteraad van Gennep heeft positief gereageerd op het voorstel, en heeft besloten tot een haalbaarheidsstudie. Eind dit jaar moet een definitief besluit genomen worden.

Het zonnepark is voor de gemeente een manier om de van de rentelasten van de Brem af te komen. Er is 10 miljoen euro in het bedrijventerrein gestoken. De rentelasten voor de gemeente van die investering bedragen jaarlijks 450.000 euro, terwijl er nog geen vierkante meter bedrijfsgrond is verkocht, en dit op korte termijn nauwelijks zal veranderen.

Er zitten echter een paar mitsen en maren aan het plan. Henri Bontenbal, een blogger die veel schrijft over duurzaamheid, vindt het plan te optimistisch. Het belangrijkste probleem is dat de coöperatie de elektriciteit wil verkopen voor 18 ct per kwh. Dat kan pas als de energiecoöperatie geen belasting hoeft te betalen. Op dit moment hoeven individuele burgers geen energiebelasting te betalen over zelf opgewekte energie die ze gebruiken. Maar voor energiecoöperaties geldt deze regeling nog niet. Het kabinet is wel van plan om dat in te gaan voeren, maar het is nog onduidelijk wanneer dat zal gebeuren.

Bontebal vraagt zich dus af of het park ooit rendabel wordt, en of isolatie van woningen niet een beter idee zou zijn geweest. De initiatiefnemers van het voorstel, PvdA en VVD, wijzen er echter op dat de grond braak laten liggen ook flink veel geld kost, en dat andere plannen ook grote investeringen vragen en risico’s opleveren.

Voor een echte oplossing moeten in Den Haag nieuwe keuzes gemaakt worden over de energiebelasting, aldus de Gennepse PvdA-ers en VVD-ers. De energiebelasting vormt een “majeure hinderpaal” om als lokale gemeente zelf energie op te wekken. Dit wordt ook zo ervaren door “soortgelijke duurzaamheidsinitiatieven elders.”

Bron: De Gelderlander, Henri Bontenbal, het initiatiefvoorstel van VVD en PvdA

Lees ook

Veel ondeugdelijke zonnepanelen op de markt. 7 tips om ze te vermijden

Waarom Duitsers (en Nederlanders) zoveel minder betalen voor zonnepanelen dan Amerikanen

Hoeveel zonnepanelen heb je nodig en wat leveren ze op? Lees ons dossier zonne-energie voor antwoord op je vragen over zonne-energie