Schaliegasboringen in de VS. Foto: wikimedia commons

De Britse krant The Guardian meldde gisteren dat Caudrilla van de vorige Britse minister van Energie een reprimande heeft gekregen over lakse praktijken van het bedrijf bij het boren naar schaliegas. Caudrilla is het bedrijf dat sinds kort ook in de Noordoostpolder de eerste onderzoekingen doet naar geschikte boorlocaties.

The Guardian wist door een beroep op de Freedom of Information Act de hand te leggen op een briefwisseling tussen Charles Hendry, de toenmalige minister van Energie, en het bedrijf. Caudrilla wordt er op aangesproken dat het schade aan een boorput, waardoor chemicaliën mogelijk in het grondwater zouden kunnen komen, niet rapporteerde. De schade aan de put was het gevolg van een aardbeving die veroorzaakt was door de boringen. Het incident toonde volgens de minister “zwakheden in de prestaties van Caudrilla als licentiehouder.”

Lees het hele artikel op The Guardian