Foto: wikimedia commons

Om aardgas aantrekkelijker te maken vergeleken met relatief vervuilende kolen in Europa, moet de CO2-prijs worden aangepakt, vindt Shell-directeur Dick Benschop. Kolencentrales voor stroomopwekking zijn in Nederland en andere Europese landen aan de winnende hand, terwijl schonere gascentrales overdag vaak stil worden gezet. Dit meldt z24 vandaag. De trend kan volgens Shell worden gekeerd als het Europese systeem voor handelsrechten in broeikasgas CO2 wordt hervormd. Het is opmerkelijk dat met deze oproep Shell op dezelfde lijn zit als milieu-organisaties. Maar er zit een addertje onder het gras.

Kolen zorgen voor een hogere uitstoot van CO2 dan gas. De Europese prijzen voor emissierechten van CO2 zijn echter zo laag geworden, dat er geen enkele financiële prikkel meer is om minder kolen in te zetten.

Shell gebruikt echter deze oproep om schaliegas te promoten. De laatste maanden voert Shell campagne voor schaliegas, en doet dat vooral door via de media schaliegas te promoten als een groen alternatief, en wind en zon weg te zetten als subsidieslurpers. Ook in dit stuk laat Z24 zich makkelijk lenen voor de Shell campagne.

Er zijn echter grote twijfels over schaliegas. Zo is schaliegas ook economisch niet duurzaam, en beperkt het de CO2 uitstoot niet. Verder blijkt dat de economische case van windenergie juist wél sterk is en sterker wordt: de prijzen voor windturbines dalen nog steeds, en in een aantal landen is windenergie al rendabeler dan kolen. Veel landen stimuleren daarom nu de bouw van windmolens met speciale regelingen, maar dat betekent niet dat windenergie, zoals Shell suggereert, alleen rendabel is met subsidies. Voor zonne-energie geldt iets dergelijks, hoewel in veel gevallen windenergie goedkoper is dan zonne-energie, maar met dalende prijzen voor zonnepanelen, verandert dat misschien voor zonrijke gebieden.

Bron: z24

Lees ook

Zo maken burgers zelf windenergie goedkoop

Zo krijg je echte groene stroom uit Nederland