Foto: thetimchannel, Flickr

Je hoort het nog regelmatig: de Duitse groei in hernieuwbare energieopwekking komt omdat windmolens en zonnepanelen “zwaar gesubsidieerd” worden. Shell topman Dick Benschp liet zich onlangs nog in die bewoordingen uit. Duitsers zelf spreken liever van investeringen. Want hoewel de kosten voor de Duitse Energiewende hoog zijn, is het rendement goed, aldus de website Energytransition.de. Het weblog wijst er bovendien fijntjes op dat er veel meer subidies naar fossiele brandstoffen, ook naar steenkolen, zijn gegaan dan naar hernieuwbare energie.

Lees ook
[adrotate group=”2″]
Hoeveel kosten zonnepanelen en wat leveren ze op? Lees het in ons dossier zonne-energie
De 8 beste aanbieders van groene stroom

Energytransition.de haalt een aantal interessante feiten aan. De Duitse energiewende kost zo’n 200 miljard euro in 10 jaar tijd, en is daarmee het grootste Duitse infrastructurele project van na de oorlog. Dat is een enorm bedrag, maar daarvoor krijgt het land veel terug. Zo werken er nu 380.000 mensen in de groene energiesector, en creëert deze sector veel meer banen dan de fossiele energiesector.

Foto: energytransition.de

De site wijst er ook op dat Duitsland al de grootste investeringen achter zich heeft. En ondanks dat doet de Duitse economie het uitstekend. “Door zo vroeg te investeren in hernieuwbare energiebronnen, heeft Duitsland misschien veel kosten gemaakt, maar heeft het zichzelf ook gepositioneerd als de belangrijkste leverancier van toekomstbestendige technologie. Oftewel, nu hernieuwbare energiebronnen aantrekkelijker worden, zal de hele wereld overstappen en Duitse producten kopen.”

De kritiek dat hernieuwbare bronnen de prijs omhoog drijven klopt niet. In tegendeel, hernieuwbare bronnen verlaagden de energieprijzen voor energieleveranciers. Deze rekenden deze voordelen niet door aan de klanten, maar verhoogden hun winstmarges. De stijging van energieprijzen is maar voor een derde te verklaren uit de heffing voor de stimulering van groene stroom.

Foto: energytransition.de

En wie denkt dat alleen hernieuwbare bronnen subsidie kregen, moet eens naar deze statistiek kijken. De afgelopen veertig jaar zijn steenkolen met 331 miljard euro gesubsidieerd, tegenover slechts 67 miljard voor hernieuwbare bronnen. Deze fossiele subsidies bestaan vooral uit belastingheffingen die vaak niet als subsidie herkend worden. Kosten voor nieuwe windmolens en zonnepanelen komen daarentegen wel vaak als investeringskosten op de begroting. Maar feit is dat Duitse burgers tot nu toe veel meer betaald hebben om kolenstroom goedkoop te houden, dan voor hernieuwbare bronnen.

Foto: energytransition.de

Bron: energytransition.de