Foto: PublicDomainPictures

De ministerraad heeft afgelopen week ingestemd met regels voor een beheerst beloningsbeleid van bestuurders van pensioenfondsen. Staatssecretaris Klijnsma van SZW had dit voorstel eerder ingediend bij de ministerraad.

Ook wordt een maximum gesteld aan het aantal bestuurs- en toezichtfuncties dat door één persoon vervuld mag worden. Daarnaast zal ook een maximum worden gesteld aan het aantal bestuurs- en toezichtfuncties één persoon mag vervullen.

Deze corporate governance maatregelen zijn een uitwerking van het brede wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen, waarmee de deskundigheid van pensioenfondsbesturen en het interne toezicht worden verstevigd. Het ontwerpbesluit zal nu aan de Raad van State worden voorgelegd om als advies te dienen. Klijnsma vindt dat belangrijk omdat het besturen van pensioenfondsen steeds complexer wordt. Door de stijgende levensverwachting en de gevolgen van de financiële crisis hebben de fondsen het moeilijker dan in het verleden.

Bron: Ikbelegduurzaam

Lees meer over duurzaam beleggen

Nog nooit is een transitie gerealiseerd vanuit een breed draagvlak

Kristalsuiker vervangt olie als grondstof voor plastics

Ikbelegduurzaam is een initiatief van Mariëtte Beunders (24), student bedrijfsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Met nieuwsartikelen, columns en weekoverzichten brengt zij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen.