Foto: thetimchannel, Flickr

Volgens Edwin Koot, adviseur op het gebied van zonne-energie en directeur van solarplaza.com, onderschatten we in Nederland de effecten van de zonne-energierevolutie. Experts van onder andere ECN, DNV Kema en Alliander verwachten dat in 7 jaar tijd het geïnstalleerde vermogen aan zonnestroom stijgt van 260 MW nu naar 4.000 MW in 2020. Zonnepanelen leveren dan zo’n 3% van ons totale stroomverbruik. Maar Edwin Koot denkt dat we eerder richting de 6% gaan. En dan zouden grote energiebedrijven wel eens in de problemen kunnen komen.

Het gaat hard met zonnepanelen in Nederland, vindt Koot. “In feite vindt er een revolutie plaats. Omdat we er midden in zitten lijkt de snelheid mee te vallen, maar straks terugkijkend is er in tien jaar een enorme omslag geweest.” Koot vindt de schattingen van experts over de groei nog te laag. Het Nationaal Actieplan Zonnestroom rekent dat het aantal nieuwe zonnepanelen dat geïnstalleerd wordt elk jaar met 25% zal groeien. Maar volgens Koot beginnen burgers steeds beter te begrijpen dat investeren in zonnepanelen meer rendement oplevert dan geld op de bank zetten. “Daarom zal de groei alleen maar toenemen,” aldus een persbericht dat zijn organisatie Solarplaza deed uitgaan. Koot en de zijnen denken dat 40% jaarlijkse groei in het aantal nieuwe panelen ook mogelijk is.

De consequenties voor onze energiesector zijn groter dan je zou denken op basis van het marktaandeel van 3 of 6%. Nederland onderschat de consequenties van de zonne-energierevolutie, aldus Solarplaza: “Zo worden kolen- en gascentrales steeds onrendabeler, maar zijn ze wel nodig om bij te schakelen tijdens zonloze periodes. Dit kan in de zomer leiden tot het dumpen van stroom op de internationale stroommarkt.”

Ook zullen energiebedrijven andere verdienmodellen moeten vinden, als hun klanten meer en meer eigen stroom gaan opwekken. “Daarom moeten energiebedrijven op zoek naar nieuwe businessmodellen en nieuwe uitdagingen. Ze zullen hun aandacht sterk moeten richten op opslagsystemen, energiemanagement en smart-grids,” aldus Koot.

Bron: Solarplaza

Lees ook

Weblog ontzenuwd indianenverhalen over Duitse energiewende

Meteen beginnen met groene stroom? Zo krijg je gemakkelijk échte groene stroom uit eigen land

Hoeveel kosten zonnepanelen en wat leveren ze op? Lees het in ons dossier zonne-energie