Foto: wikimedia commons

Duitsland is wereldwijd voorloper in de overgang naar een duurzame energiehuishouding. hetkanWel interviewde Thomas Breuer, energie-expert van Greenpeace Duitsland, over de Duitse “Energiewende”. In een serie artikelen zoeken wij uit: wat kunnen wij leren van onze oosterburen?

Vandaag: wordt de Duitse Energiewende “extreem gesubsidieerd”?

Hoe financieel duurzaam is de Energiewende eigenlijk? Volgens veel mensen kost de overgang naar schone energie de Duitse burger veel geld, en is de transitie alleen mogelijk met grote hoeveelheden subsidie. Wij vroegen ook energie-expert Thomas Breuer naar zijn opinie:

Er zijn mensen die zeggen dat schone energie “extreem wordt gesubsidieerd. Bijvoorbeeld Dick Benschop, CEO van Shell vertelde dit onlangs aan een Nederlandse krant. Is dat waar? 

“Nee, dat is niet waar. Er zitten twee kanten aan. Technisch gezien is het geen subsidie. Burgers betalen zelf voor schone energie. En natuurlijk, er zijn kosten verbonden aan de opbouw [van de Energiewende – red]. De hele kostenvergelijking is oneerlijk, omdat je de kosten voor wind en zon kan zien op je energierekening, maar de kosten voor kernenergie en kolen niet. Er zijn verschillende marktverstoringen, zoals subsidies en belastingvrijstellingen voor deze vormen van energie die niet op je energierekening verschijnen. Je bent dus altijd appels en peren aan het vergelijken. ”

Maar als je een eerlijke vergelijking zou proberen te maken, hoe zouden dan de echte kosten voor nucleaire energie en kolenstroom zich verhouden tot de kosten voor zonne-energie en windenergie? 

“Hernieuwbare bronnen zijn het goedkoopst om te maken. In Duitsland alleen ontving kolenenergie meer dan 432 miljard aan subsidies en financiële stimulansen in de afgelopen 60 jaar, dus van 1950 tot 2010. Kernenergie ontving meer dan 239 miljard. En dan tellen we de gezondheidskosten voor fossiele brandstoffen en de milieuschade bijvoorbeeld door klimaatverandering, niet mee.”

Is de lucht schoner dan 5 of 10 jaar geleden, nu dat er veel hernieuwbare energiebronnen opgesteld staan? 

“Dat is waarschijnlijk wel zo. Maar er zijn nog teveel kolencentrales om echt van schone lucht te spreken. In 2011 is er grofweg 10 miljard euro bespaard op milieu- en gezondheidskosten dankzij de hernieuwbare energie opwekking.”

De dingen die Thomas Breuer zegt, worden ook ondersteund door anderen. Het Duitse weblog energytransition.de probeert verschillende “indianenverhalen” over de Energiewende te ontzenuwen.

Zo blijkt bijvoorbeeld dat de extra toelage die Duitsers burgers betalen voor de investeringen in schone energie, maar een klein deel van de stijging van de energieprijzen te verklaren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderstaande grafiek: de lichtblauwe lijn vormt de toeslag, de rode lijn is de daadwerkelijke energieprijs voor consumenten. Duitse energiebedrijven hebben afgelopen jaar vooral hun prijzen verhoogd, ook als de marktprijs voor energie (donkerblauwe lijn) daalde.

Foto: energytransition.de

Shell topman Dick Benschop zette onlangs in een interview schone energie weg als subsidieslurpers. Ook dat blijkt een indianenverhaal. Energytransition haalt er cijfers bij. Sinds 1972 heeft energieopwekking uit steenkolen 331 miljard euro subsidie gekregen, tegen 67 miljard voor hernieuwbare energie.

Foto: energytransition.de

Eerdere artikelen in de serie

Burgers vormen sleutel tot een succesvolle energiewende in Duitsland en Nederland

Lees ook 

[adrotate group=”2″]

Weblog ontzenuwt indianenverhalen over de Energiewende

Tweede kamer bespreekt impact van Duitse Energiewende op Nederland