Foto: wikimedia commons

Duitsland is wereldwijd voorloper in de overgang naar een duurzame energiehuishouding. hetkanWel interviewde Thomas Breuer, energie-expert van Greenpeace Duitsland, over de Duitse “Energiewende”. In een serie artikelen zoeken wij uit: wat kunnen wij leren van onze oosterburen?

Vandaag: piekbelasting blijkt in Duitsland geen groot probleem te zijn

Een van de bezwaren rondom energie uit wind en zon is dat op momenten dat er veel elektriciteit wordt geproduceerd, dus als de zon schijnt en / of de wind waait, relatief schoon maar duur gas buiten bedrijf wordt gesteld. En ironisch genoeg worden dan ook meer goedkope kolencentrales aan het werk gezet. Merken jullie dat in Duitsland ook?

“Nee, dat is niet het geval in Duitsland. Als je kijkt naar de statistieken voor 2012 is er een lichte groei geweest in kolenstroom. Het is waar dat door het beprijzingssysteem in de elektriciteitsmarkt gasgestookte centrales meestal eerder buiten bedrijf worden gesteld dan kolencentrales. Dat betekent dat we een marktmechanisme nodig hebben dat gas voorrang geeft boven kolen. Een functionerend emmissiehandelssysteem zou goed kunnen helpen.”

Een ander bezwaar is dat pieken in aanbod van schone elektriciteit de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk bedreigt. Welke methodes worden in Duitsland ontwikkeld om hier mee om te gaan? Wat zijn de meest beloftevolle oplossingen?

“Het belangrijkste wat we in Duitsland moeten doen is het maken van een noord – zuid netwerkverbinding, om stroom te transporteren. Beieren en andere delen van Zuid-Duitlsand lopen achter met windenergie. Maar als zij een inhaalslag maken, wordt het probleem minder urgent, omdat zij dan ook hernieuwbare energie opwekken.”

Maar dat lost nog niet het probleem op dat er een verschil kan zijn tussen piekaanbod en piekvraag …

“Wat wij zien in Duitsland is dat de piek in vraag [naar elektriciteit – red] samenvalt met de zonnigste delen van de dag. Zonne-energie voorziet dus vaak in die vraag. Wat nodig is dat we nadenken over hoe we elektriciteit goed kunnen opslaan. Een van de oplossingen is wind-naar-gas. Dan gebruik je wind om waterstof te maken, die je vervolgens in het gasnetwerk stopt, bijvoorbeeld om te gebruiken in gasgestookte centrales.”

Of voor auto’s? Een tijdje geleden presenteerde Audi een auto die op gas rijdt…

“Om het in het transportsysteem te gebruiken, dat zou een andere mogelijkheid kunnen zijn. Maar ik ben er nog niet zeker van of we meer elektrische of meer waterstofauto’s zullen zien. Op dit moment lijkt het erop dat het logischer is om waterstof voor gascentrales te gebruiken en elektriciteit voor auto’s.”

Maar ik krijg de indruk van jou dat het probleem van piekvraag op dit moment helemaal niet zo groot is?

“Nee, niet echt. Het probleem is gebaseerd op het idee dat er een grote piekvraag is op een moment dat er weinig aanbod is. Maar deze situatie komt maar 5 of 6 keer per jaar voor, bijvoorbeeld als het een donkere, koude dag is zonder wind. Je kunt dan een gasgestookte centrale of een waterkrachtcentrale gebruiken. Maar vaak is het nog beter om een grote stroomverbruiker, bijvoorbeeld een fabriek, te betalen om een of twee uur zijn productie te stoppen en te ontkoppelen van het netwerk. Dat is waarschijnlijk een goedkopere oplossing.”

“Veel dingen die 10 jaar geleden nog niet mogelijk waren, zijn het nu wel, omdat mensen samen beginnen te werken en oplossingen bedenken. Energiebedrijven, politici, eigenaars van bedrijven — iedereen is nu betrokken bij discussies om oplossingen te verzinnen voor problemen die naar boven komen. Een grote metaalsmelterij heeft bijvoorbeeld aangeboden om te helpen met vraagmanagement. Door samen te werken met grote industriële verbruikers van elektriciteit kunnen we veel problemen overwinnen met weinig kosten.”

Dus deze piekproblemen en de veranderingen die aan het netwerk gemaakt moeten worden — deze gaan hernieuwbare energie niet flink duur maken?

“Niet echt. In het eerste deel van dit jaar, toen het erg koud was, waaide het veel. Nu de zon weer meer aan het schijnen is, hebben we opnieuw veel hernieuwbare energie.”

Andere artikelen in de serie

Wordt de Energiewende in Duitsland “extreem gesubsidieerd”?

Burgers vormen sleutel tot een succesvolle energiewende in Duitsland en Nederland

Waarom de Duitsers zich niet druk maken om schaliegas

Lees ook

[adrotate group=”2″]

Weblog ontzenuwt indianenverhalen over de Energiewende

Tweede kamer bespreekt impact van Duitse Energiewende op Nederland