Foto: Thomas Ricker, Flickr

Foto: Thomas Ricker, Flickr

Of een kind een pester wordt of slachtoffer van pesten is afhankelijk van de opvoedstijl van de ouders. Dat blijkt uit onderzoek van de psycholoog Dieter Wolke, hoogleraar aan de Universiteit van Warwick.

Wolke analyseerde 70 onderzoeken en onderscheidde opvoedstijlen: verwaarlozing, mishandeling, slecht aangepast, overbeschermend, communicatief, warm, betrokken en superviserend. Kinderen die erg beschermende ouders hebben, worden eerder slachtoffer van pesten. Kinderen die niet hebben geleerd om voor zichzelf op te komen en hun eigen problemen op te lossen zijn makkelijke doelwitten voor pestkoppen. Hun inadequate reacties op pesterijen leiden weer tot nieuwe pesterijen. Kinderen van ouders met een warme en/of ondersteunende opvoedstijl lopen het minste risico om slachtoffer van pesters te worden omdat ze de gelegenheid krijgen om hun eigen conflicten te beleven en op te lossen. Van het thuisfront krijgen ze achteraf de juiste steun en opvang.

Pesten op school is een wereldwijd probleem. Jaarlijks wordt ongeveer 30 procent van alle scholieren gepest. Pesten kan grote gevolgen hebben. Gepeste kinderen kunnen als volwassenen nog last hebben van psychische en lichamelijke klachten. Mensen die als kind gepest zijn, hebben meer last van onder meer depressies, angsten en suïcidale gedachten. Wolkes onderzoek kan ingezet worden voor een bredere aanpak van pesten. Het is niet voldoende dat scholen een pestprotocol maken, ook de rol van de ouders moet worden belicht in pestpreventieprogramma’s.

Bron: 360, het beste uit de internationale pers.

Koop 360 in de kiosk, de app store of neem een voordelig kennismakingsabonnement (8 nummers voor 15 euro). Volg 360 ook op Twitter of Facebook.

Meer van 360

De wet die miljarden levens redt

Nederlanders moeten New York tegen water beschermen

In het hoofd van een autist