Foto: Essentnieuws, Flickr

Foto: Essentnieuws, Flickr

Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties gaan hun achterban via een enquête betrekken bij de onderhandelingen in de Sociaal Economische Raad (SER) over de omslag naar schone energie in Nederland. Dat meldden de betrokken organisaties gisteren in een persbericht. De vraag is alleen: waarom willen milieu-organisaties meten wat ze toch al weten? Het draagvlak voor schone energie onder de hele Nederlandse bevolking is al hoog, en zeker onder leden van milieu-organisaties.

Lees ook
[adrotate group=”2″]
39 burgers helpen de SER een handje om tot goed energiescenario te komen
Greenpeace neemt zittin in SER voor het eerst in haar bestaan

Meer dan de helft van alle Nederlandse huishoudens heeft groene stroom. Ook zien we elk jaar een forse groei van het aantal zonnepanelen (en in 2012 zelfs een verdubbeling) en bleek uit cijfers van Google dat het aantal zoekopdrachten naar zonne-energie afgelopen jaar explosief groeide. De Windcentrale haalde eind vorig jaar 7 miljoen euro op voor twee windmolens, en was daarmee wereldwijd het grootste crowdfundingssucces op het terrein van schone energie. Kortom, het is volstrekt duidelijk dat schone energie grote populariteit geniet.

Waarschijnlijk dient de enquête een politiek doel, en kunnen hele hoge scores voor schone energie werken als een hefboom bij de onderhandelingen. Tenslotte zijn mensen in bestuurlijke kringen vaak cijferfetisjisten. Je neemt als organisatie een voorsprong in de onderhandeling door een dik rapport vol met zwart op witte cijfers met een veelbetekend gebaar op tafel te gooien.

De milieu-organisaties hebben gezamenlijk 1,5 miljoen leden, en vertegenwoordigen dus een flink deel van de bevolking. Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu, stelt alvast dat het resultaat van de enquête een “graadmeter” voor het te behalen onderhandelingsresultaat is: “Energie moet hoger op de politieke agenda. Via deze enquête komen we te weten hoe onze achterban denkt over de belangrijkste issues rond energie. De uitslag van de enquête is voor ons een belangrijke graadmeter of ons onderhandelingsresultaat straks voldoende is”.

Bron: persbericht