epSos.de, Flickr.com

epSos.de, Flickr.com

Nederland biedt veel mogelijkheden voor windenergie: er is ruimte om windmolens te plaatsen, de technologie is ver genoeg ontwikkeld en het rendement is goed. Toch blijkt het in de praktijk niet altijd gemakkelijk om een goede locatie te vinden voor een nieuw windmolenpark: omwonenden zien dit over het algemeen niet zitten en komen in opstand, waardoor plannen uitgesteld worden of zelfs niet doorgaan. Er is een alternatief: de kleine windmolen.

Voordelen kleine windturbines
Kleine windturbines zijn windmolens van maximaal 15 meter hoog. Ze kunnen in principe overal geplaatst worden, maar leveren vanzelfsprekend het meeste op als ze op een winderige plek staan. De beperkte hoogte – gewone windmolens kunnen wel tot 150 meter hoog zijn – zorgen ze voor veel minder horizonvervuiling, produceren ze minder formaat en zijn er geen lastige procedures nodig om toestemming te krijgen voor het plaatsen.

Rendement
De provincie Zeeland voerde tussen 2008 en 2009 tests uit om het rendement van kleine windturbines te testen. Zij kwamen tot de conclusie dat het rendement bij gunstige omstandigheden ongeveer vergelijkbaar was met het rendement op zonnepanelen. Wel bleek dat in de eerste instantie de windsnelheid veel te positief was ingeschat. Hierdoor moest de verwachte energieopbrengst met maar liefst 70% worden teruggeschroefd. De windsnelheid moet dus vooraf goed gemeten worden, om een juiste inschatting van het rendement te kunnen maken. Daarnaast is de vraag naar kleine windmolens op dit moment nog klein, waardoor ontwikkelingen veel geld kosten en het erg lang duurt voor een zelf geplaatste windmolen ook economisch rendabel is.

Innovatieve oplossingen
Wel verschijnen er steeds vaker innovatieve modellen op de markt die de voordelen van een kleine windmolen combineren met die van een groter exemplaar, zoals The Wind Tulip™ die door Leviathan Energy ontwikkeld werd, of de EWICON die de Technische Universiteit Delft ontwikkelde. Wie ondanks het waarschijnlijk wat tegenvallende rendement dus tóch de plaatsing van een eigen kleine windmolen overweegt, kan in ieder geval de verdere ontwikkeling van deze modellen volgen.

Bron: TU Delft, Zeeland.nl, Solacity, Leviathan Energy

Lees ook:

TU Delft installeert windmolen zonder bladen
Gratis offertes voor zonnepanelen van leveranciers uit je eigen regio
Rabobank stopt 150 miljoen in energiebesparingsfonds overheid