Protesten tegen schaliegas. Foto: Firesnapper999, Twitter

Protesten tegen schaliegas. Foto: Firesnapper999, Twitter

Er kan in Nederland begonnen worden met boren naar schaliegas. De winning kan op een veilige manier. Dat staat in een geheim advies aan het kabinet, meldt RTL Nieuws.

Winning schaliegas zeer omstreden

De winning van schaliegas is omstreden. Gemeenten en burgers zijn bang voor enorme schade aan de bodem: overal waar het in de bodem zit, laaien al bij voorbaat de protesten op.

Het afgelopen weekeinde protesteerden nog duizenden mensen tegen (proef)boringen in het Verenigd Koninkrijk. Het plekje Malcombe, in Sussex was het centrum van de acties. Het bedrijf Cuadrilla is in deze plaats bezig met proefboringen.

Desondanks blijkt uit onderzoek, in opdracht van minister Kamp van Economische zaken, dat de winning van schaliegas geen risico’s oplevert. Tweevoudig groenste politica van het jaar, D66 kamerlid Stientje van Veldhoven, vraagt zich op Twitter af: “Vraag is onder welke voorwaarden & tegen welke kosten. En waarom de haast?”

Petitie tegen schaliegas

Aangezien schaliegas het grondwater kan verontreinigen zien bierbrouwers het winnen van schaliegas met grote zorg tegemoet.

Milieudefensie is uitgesproken tegen schaliegas: “Schaliegas is niet een stap voorwaarts, maar een stap achteruit. Deze fossiele brandstof kan grote lokale milieuvervuiling veroorzaken en is door methaanlekkages nog klimaatbelastender dan steenkool. De winningstechniek veroorzaakt aardbevingen – die het vervolgens weer onmogelijk maken om sterk vergiftigd water te scheiden van bodem, drinkwater, natuur en landbouw. Tegelijk is de voorraad klein, en de winning in Nederland niet of nauwelijks rendabel.”

De organisatie meldde eerder dat het door het Ministerie van Economische Zaken gedwongen om een geheimhoudingsverklaring te tekenen met betrekking tot het onderzoek naar de risico’s van schaliegasboringen. De besprekingen in de klankbordgroep voor dit onderzoek van EZ, waar Milieudefensie lid van is, waren aanvankelijk ‘in principe openbaar’. Milieudefensie weigerde de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

De organisatie is wel een petitie begonnen tegen schaliegas. Wil je schaliegas stoppen? Teken hier.

Volgens RTL Verslaggever Jos Heymans ligt de bal in de hele schaliegas besluitvorming nu bij de PvdA. Die was tegen maar met het positieve advies voor boringen komt de regeringspartij nu in een lastig parket.