Voorkant WRR rapport "Naar een lerende economie"Het WRR rapport “Naar een lerende economie” ruimte een belangrijke plaats in voor duurzaamheid. Gisteren presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het rapport en bood het aan premier Rutte. Volgens het rapport moet Nederland investeren in de vergroening van de economie. Deze is namelijk van levensbelang voor onze economisch perspectief op lange termijn.

Het WRR duidt verschillende ecologische problemen die de Nederlandse economie kunnen schaden. Met name een toekomstige grondstoffenschaarste vormt een probleem. De grotere vraag naar grondstoffen zoals olie, maar ook voedingsstoffen, drijft de prijs op. Hier kunnen belangrijke economische sectoren, zoals energie, transport en distributie en landbouw, flink last hebben.

Nederland kan echter volgens het WRR rapport ook voorsorteren op deze problemen en hiervoor oplossingen bedenken. De WRR: “… vanuit welbegrepen eigenbelang [kan Nederland] een belangrijke rol spelen in de aanpak van deze problemen. … Het is dus zowel vanuit ecologisch belang als vanuit economisch eigenbelang verstandig om in te zetten op een vergroeningsagenda voor de Nederlandse economie.” Ervaring opdoen met een circulaire economie, bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven, kan ons land een beslissend economisch voordeel geven.

Het onderwijs vormt een belangrijke schakel in de vergroening van de economie. Volgens het WRR moet Nederland investeren in “goede opleidingen, goede mensen en veerkrachtige instituties.”

Lees het hele rapport hier

Lees ook
[adrotate group=”2″]
Plankgas (afl 10): Porsche rijdt op poep
Alles over zonnepanelen in ons Dossier Zonne-energie