hetkanWel-professor Mark Jacobson

hetkanWel-professor Mark Jacobson

Professor Mark Jacobson van de Stanford University is één van de initiatiefnemers van The Solutions Project. Hierbij werken top-wetenschappers, visionaire ondernemers en invloedrijke denkers samen aan het versnellen van de transitie naar een 100% schone, hernieuwbare energietransitie.

Je zou kunnen zeggen dat Mark Jacobson een echte hetkanWeller is. Op basis van baanbrekend onderzoek aan één van de beste universiteiten ter wereld, Stanford University, is hij er van overtuigd dat de Verenigde Staten geheel in zijn energiebehoefte kan voorzien met behulp van duurzame energie. Bovendien werkt het land dan meteen aan een nieuw tijdperk van economische voorspoed in een schoner milieu.

In dit interview met David Letterman legt professor Jacobson kraakhelder uit hoe de VS kunnen overschakelen op schone energie. Veel van wat Jacobson signaleert geldt ook voor Nederland en Europa.

Inspirerend interview met humor