Gratis bier voor alcoholisten. Foto: how can i recycle this, Flickr

Gratis bier voor alcoholisten. Foto: how can i recycle this, Flickr

In en rond het Amsterdamse Oosterpark zorgde een groep alcoholisten al een tijd voor overlast. De Regenboog Groep, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de meer kwetsbare leden van de samenleving, verzon daar iets op.

De drankzuchtige ordeverstoorders werden geronseld voor schoonmaakwerkzaamheden in de stad en verschijnen nu elke ochtend om stipt 9 uur op het werk. Daar hebben ze ook alle reden toe, want ze ontvangen dan direct een voorschot op hun loon. En dat loon is… bier. Waar krijg je een alcoholist beter z’n bed mee uit? Behalve uit twee blikjes bier ’s morgens, twee bij de lunch en één na het werk, bestaat het salaris uit 10 euro en een half pakje shag. De schoonmakers doen het er graag voor. Ze hebben iets om handen, hangen niet meer in het park, maar houden de straat netjes en leveren zo een bijdrage aan de maatschappij. Een win-winsituatie!

Bron: Omdenken

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws.

Meer omdenkcasussen
Autistisch jongetje maakt huiswerk te goed
Stoere vader weet raad met ADHD-er
Meisje van dove ouders steelt de show