Gezondheidsraad waarschuwt voor schadelijke effecten landbouwgif. Foto: cgp Grey, FlickrCGPGrey

Gezondheidsraad waarschuwt voor schadelijke effecten landbouwgif. Foto: cgp Grey, FlickrCGPGrey

Mensen die in de buurt van landbouwpercelen wonen moeten beter beschermd worden tegen de schadelijke gevolgen van landbouwgif. Dit zegt de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld. Ook moet er een groot “blootstellingsonderzoek” gehouden worden onder agrariërs en andere mensen die mogelijk blootgesteld worden aan (te) hoge concentraties landbouwgif.

Mansveld volgt hiermee een advies van de Gezondheidsraad.

Volgens de Gezondheidsraad zijn maatregelen om blootstelling te beperken hard nodig. Mensen die in de buurt van landbouwpercelen wonen maken “geregeld melding van misselijkheid of irritaties van huid, ogen of bovenste luchtwegen.” Ook worden er “geregeld associaties gevonden tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en het optreden van uiteenlopende gezondheidseffecten. Vooral voor de ziekte van Parkinson en voor leukemie bij kinderen van agrariërs zijn die bevindingen consistent.”

De Gezondheidsraad vindt het ook nodig om een blootstellingsonderzoek te starten over meerdere jaren omdat er in Nederland te weinig bekend is over de effecten van landbouwgif op omwonenden.

Bron: brief Staatssecretaris Mansveld, via tweet van Esther Ouwehand

Lees ook
[adrotate group=”1″]
Kijktip Zembla: zorgen over effecten landbouwgif van bloembollenkweek
44 procent Europeanen heeft glyfosaat (landbouwgif) in urine