Gescheurde muur. Foto: Sherrie Thai. Flickr.

Gescheurde muur. Foto: Sherrie Thai. Flickr.

De SER Noord Nederland adviseert om Groningen te gebruiken als een pilot voor extra snelle verduurzaming van huizen m.b.v. isolatie en energiebesparende middelen. In het gebied waar gasbevingen plaatsvinden zal toch al grootschalig gerenoveerd moeten worden. Laat die renovatie dan vooral duurzaam zijn.

De SER heeft samen met woningcorporaties en bedrijven het initiatief ‘stroomversnelling’ gestart. Het doel van het initiatief is om 100.000 woningen in Noord-Nederland te verduurzamen. De grote verbouwingsopgave waar het aardbevingsgebied nu voor staat, wordt dan gekoppeld aan het verduurzamen van de woningvoorraad.

De kern van het plan is dat het geld dat burgers nu betalen aan (hoge) energierekeningen in te zetten voor het energiezuinig maken van huizen. Burgers krijgen daardoor lagere energierekeningen, waardoor zij ook financieel voordeel hebben bij de operatie. De stroomversnelling slaat dus twee vliegen in één klap.

Door de aardbeving-verbouwingen aan te grijpen om te verduurzamen, kan het Noorden een voorbeeld worden voor de rest van Nederland. Daar kan ervaring opgedaan worden met energiezuinig en CO2 neutraal bouwen. De compensatie die nu geregeld is in het akkoord ‘Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen’ dat met minister Kamp is gesloten, kan gebruikt worden om deze duurzame bouw te realiseren. Hierdoor wordt er zowel gewerkt aan de duurzaamheidsdoelstellingen, als aan de werkgelegenheid.

De SER noord Nederland adviseert de provincie Groningen dringend om met de initiatiefnemers van Stroomversnelling om de tafel te gaan zitten. Als er namelijk genoeg volume in Noord-Nederland kan worden gegenereerd, kunnen bouwers (Volker Wessels, Dura Vermeer, Ballast Nedam en BAM) zich gaan vestigen in het Noorden, om daar in serie/fabrieksmatig te gaan werken.

Bekijk hier de volledige advies van de SER

Bron: Sernoordnederland

Lees ook
Energielabel voor je huis aanvragen? Hier moet je op letten
[adrotate group=”2″]
Grootste woonwijk met passiefhuizen feestelijk opgeleverd
Woningcorporatie houdt huurkosten laag met zonnepanelen en slimme samenwerking