Hans Berkhuizen. Foto: Joop.nl

Hans Berkhuizen. Foto: Joop.nl

(Opiniebijdrage van Hans Berkhuizen, directeur Milieudefensie). Windenergie draagt bij aan lokale betrokkenheid, saamhorigheid en leefbaarheid. Tenminste, als burgers op de juiste manier worden betrokken bij windmolens. Door windprojecten samen met burgers op te zetten en hen te laten participeren, dragen gemeenten bij aan het opwekken van duurzame energie en kunnen belangrijke voorzieningen met de opbrengst van windenergie worden gefinancierd. Partijen in gemeenteraden maken nog veel te weinig werk van de kansen van burgerparticipatie in windenergieparken. Terwijl juist in de komende raadsperiode grote stappen gezet gaan worden.

De komende jaren zullen er veel windmolens bij komen om aan de afspraken in het SER-energieakkoord te voldoen. Het gaat om maar liefst zo’n 2000 windmolens om de beoogde 6000 MW wind op land in 2020 te halen. Gemeenten gaan daarom op zoek naar locaties voor windmolens. En dat is een grote kans, want windenergieprojecten kunnen geld opleveren voor de lokale gemeenschap. Via windcoöperaties kunnen gemeenten er bijvoorbeeld voor zorgen dat het zwembad, de bibliotheek of het buurthuis het wel redt. Of de ontwikkelaar van een windpark kan geld storten in een lokaal duurzaamheidsfonds.

Vreemd genoeg was het inzetten van windenergie in het belang van de gemeenschap geen onderwerp in de verkiezingscampagnes voor de gemeenteraden. Terwijl er deze raadsperiode echt stappen moeten worden gezet om de ambities voor wind op land te halen. Kennelijk was men bang voor negatieve reacties, terwijl er juist een schat aan kansen ligt. Dit is hét moment om burgers te betrekken bij windenergieplannen.

Lees het hele artikel op Joop.nl

Lees ook
[adrotate group=”2″]
“Utrecht moet megawindmolens krijgen”
Winddelen zijn weer volledig uitverkocht