Superrijken worden nog rijker. Trey Rattclif, Flickr

Superrijken worden nog rijker. Trey Rattclif, Flickr


De rijkste 1 procent wordt steeds rijker, maar de rijkste 0,01 procent (dat is 1 procent van de rijkste 1 procent) wordt nog sneller steeds rijker dan iedereen.

Thomas Piketty heeft een boek geschreven over de verdeling van welvaart, vermogen en inkomen. De titel van het boek van de Franse econoom is Capital in the Twenty-First Century.

Piketty baseert zijn onderzoek op twee eeuwen data over 20 landen en trekt een sombere conclusie: steeds minder mensen hebben steeds meer geld en die trend zet zich op een versterkte manier door. Dus over 20 jaar hebben nog minder mensen nog meer geld. Voor mensen die afhankelijk zijn van werk wordt het steeds moeilijker om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen waardoor de ongelijkheid steeds verder toeneemt. Nu is het al zo dat de rijkste 0,01 procent (dat is 1 procent van de rijkste 1 procent) steeds sneller steeds rijker wordt. Zie onderstaande grafiek:

Screen Shot 2014-03-29 at 9.23.25 PM

Piketty stelt voor om wereldwijd een belasting op vermogen in te voeren. In veel landen wordt vermogen niet belast, terwijl arbeid in vrijwel alle landen belast wordt. Volgens Piketty is het goed als een deel van het vermogen van de superrijken wordt gebruikt voor het algemene nut. Piketty’s voorstel voor een vermogensbelasting stuit op veel weerstand. Volgens sommige economen is een wealth tax onbetaalbaar omdat miljardairs elk jaar een deel van hun bezittingen en aandelen moeten verkopen om de belasting te kunnen betalen. Vanwege de vermogensbelasting is er niet genoeg geld in omloop om die bezittingen en aandelen te kopen.

360, het beste uit de internationale pers.

Bron: 360

Koop 360 in de kiosk of de app store. Volg 360 ook op Twitter of Facebook.

Meer van 360

Onderzoekers Yale: Echt eten is het beste dieet

Auteursrecht beperkt verspreiding van kennis

Poetin heeft het ook op Finland voorzien