Maak van Nederland geen megastal. Foto: Milieudefensie

Milieudefensie voert al langer actie tegen vleesindustrie in Nederland. Foto: Milieudefensie

Milieudefensie laat samen met bezorgde burgers morgen een kaart van Nederland onder de mest verdwijnen. Op deze manier protesteren ze tegen de plannen om de veestapel in Nederland te laten groeien. Nederland kampt al met een mestoverschot en door de veestapel te laten groeien groeit ook het mestoverschot. Diezelfde dag kunnen leden van de Tweede Kamer moties indienen over de groei van de vee-industrie. Milieudefensie roept de Kamer op om de veestapel niet te laten groeien.

“Meer vee betekent meer grote stallen, meer mest en meer schade aan natuur en milieu,” aldus Jacomijn Pluimers van Milieudefensie. “Wij roepen de Kamer op om niet te kiezen voor de doodlopende weg van de intensieve veehouderij, maar in te zetten op een veehouderij die past binnen Nederland.”

Kamerleden kunnen nu grenzen stellen aan de hoeveelheid varkens en kippen die we in Nederland kunnen houden, door te kiezen voor behoud van dierrechten. Ook voor de melkveehouderij zijn duidelijke grenzen nodig, omdat deze sector gaat groeien als in 2015 het melkquotum verdwijnt.

De actie vindt dinsdag 8 april plaats, om 14:45 uur, op het plein voor de Tweede Kamer.

Lees ook
[adrotate group=”1″]
Eerlijk en biologisch vlees uit de regio: meer dan 40 adressen
7 redenen waarom roomboter heel gezond is