Foto door Pascal Maramis, Flickr

Foto door Pascal Maramis, Flickr

Afvalscheiding voor recycling is een goed idee: het is goedkoper, omdat er minder restafval te verwerken is, en de recycling levert geld op. Inwoners van een gemeente kunnen hiervan profiteren via een lagere afvalstoffenheffing.

Vanavond vindt er in Utrecht een raadsinformatie-avond plaats over de succesvolle pilot met Het Nieuwe Inzamelen in Lunetten. Bij deze pilot werden de doelstellingen voor het inzamelen van extra grondstoffen, papier en plastic, ruim overtroffen.

Een mooi en nodig succes, want op dit moment staat Utrecht op gemiddeld 260 kilo fijn huishoudelijk restafval per jaar, 31% boven het landelijk gemiddelde. Het percentage voor afvalscheiding staat op 35%, tegen het landelijk gemiddelde van 57%. (Bron: Afvalmonitor)

Maar er is ruimte voor verbetering. Een stad als San Francisco staat na allerlei maatregelen op 143 kilo afval per inwoner per jaar. En het Limburgse Horst aan de Maas (41700 inwoners), is landelijk koploper afvalinzameling. Daar hebben inzamelpilots al geresulteerd in slechts 21 kg restafval per inwoner per jaar.

Foto door Pascal Maramis, Flickr, http://bit.ly/1qjix4C

Matthijs Sienot is raadslid voor D66 in Utrecht.