Wind- en zonne-energie hebben de toekomst. Foto: Warrenski, Flickr

Wind- en zonne-energie hebben de toekomst. Foto: Warrenski, Flickr

Aan de borreltafel hoor je wel eens de opmerking dat schone energie te duur is, omdat er zoveel geld betaald moet worden aan opslag. Je moet immers overschotten aan stroom kunnen opslaan als de zon eens te fel schijnt of de wind te hard waait. En dat kost geld, is de gedachte. Wetenschappers zijn eens goed in de materie gedoken en komen tot een duidelijke conclusie: windmolens en zonnepanelen leveren zoveel stroom dat ook de kosten voor opslag met gemak betaald kunnen worden. Door het plaatsen van windmolens en zonnepanelen verdien je genoeg geld om nog meer zonnepanelen en windstroom neer te zetten, waardoor een exponentiële groei mogelijk én financieel duurzaam is.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Energy & Environmental Science. Dankzij de snelle verbeteringen in het productieproces zijn zowel wind als zonne-energie steeds goedkoper geworden.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de prestigieuze Stanford University uit San Francisco. Het onderzoek focuste zich op de combinatie van het opwekken van energie, en de opslag van deze energie. Een groot probleem van zonne- en windenergie is dat de opbrengsten per dag zeer verschillen. Aangezien we niet zomaar zonder stroom kunnen komen te zitten, moet er een schakel tussen gebouwd worden die zorgt voor een stabiele stroomtoevoer.

Het onderzoek wees uit dat met het rendement van een windmolen zo’n 72 uur aan opslag kan worden gefinancierd. Dat betekent dat windstroom zo’n 3 dagen vastgehouden kan worden, voordat de stroom onrendabel wordt door opslagkosten. Voor zonnepanelen is dat zo’n 24 uur. Windenergie is dus financieel gezien nog rendabeler, maar volgens de onderzoekers kan ook zonne-energie met aanpassen in het productieproces nog veel vooruitgang boeken. “We hebben gezien dat ook zonnepanelen een grote hoeveelheid opslag zouden kunnen realiseren, als de hoeveelheid energie die gebruikt wordt bij het maken van fotovoltaïsche cellen verkleind kan worden.” Zei Michael Dale, lid van het onderzoeksteam op Stanford.

Kortom, er staat ons niets meer in de weg voor een 100% schone energievoorziening.

Bron:Scientificamerican

Lees ook
Groei duurzame energie blijft achter
[adrotate group=”2″]
100% duurzame energie is minder ver dan het lijkt