De Gouden Koets. Foto: Facemepls, Flickr.

De gouden koets.
Foto: Facemepls, Flickr.

Dinsdag maakte het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend. Wat wordt er gezegd over duurzaamheid?

Weinig duurzame ambitie in Miljoenennota

De troonrede en de miljoenennota voor 2015 maken één ding duidelijk: het kabinet toont weinig ambitie op het gebied van duurzaamheid. Energie komt slechts twee keer ter sprake in de troonrede, en beide keren in het thema ‘activiteiten in Europees verband’. Het woord klimaat kwam alleen ter sprake in een passage waarin het Nederlandse investeringsklimaat werd besproken.

Ook in de miljoenennota wordt weinig aandacht besteed aan duurzaamheid en energie. Wel gaat de pot SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) van 3 miljard naar 3,5 miljard en er komt 35 miljoen beschikbaar voor groen ondernemerschap en innovatie.

Verder stelt de tekst; “Het kabinet blijft bij de versterking van de Nederlandse economie onverwijld streven naar een groene groei. Het versterken van de Nederlandse concurrentiekracht en verdienvermogen dient hand in hand te gaan met het terugdringen van de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en grondstoffen.”

Marianne Thieme van de PvdD reageerde hier al fel op. “Ik maak bezwaar tegen de groene verkooppraatjes van het kabinet,” zei ze. “Alle mooie praatjes over groene energie en klimaat zijn voor de bühne, het zijn woorden, maar geen daden.”

GroenLinks deed de begroting al af als een ‘Machteloze miljoenennota’. “De doelstelling voor schone energie is met het Energieakkoord al naar beneden bijgesteld. Nu ziet het er naar uit dat we zelfs dat niet gaan halen,” zei partijleider Bram van Ojik. “Er treedt vertraging op terwijl er versnelling nodig is.” GroenLinks zal binnenkort met een tegenbegroting komen.

Ook een opinieleider als Jan Rotmans reageerde teleurgesteld op de Troonrede:

Meer aandacht voor duurzame energie in begroting Economische Zaken

Ook volgens energieoverheid.nl geeft de Miljoenennota “nauwelijks aandacht aan energietransitie”. De website merkt overigens ook op dat in de begroting voor Economische Zaken de overstap naar duurzame energie wel veel meer aandacht krijgt. Duurzame energie wordt daar genoemd als een van de pijlers voor een gezonde Nederlandse economie.

Kortom, in grote lijnen is dit kabinet duidelijk bezig met andere zaken dan duurzaamheid. In concrete uitwerkingen in begrotingen voor verschillende departementen zou duurzaamheid een grotere rol kunnen spelen.

De komende tijd gaan we daar meer zicht op krijgen.

Bron: Energiebusiness, Zie

Lees ook
Kabinetsplannen voor terugdringen luchtvervuiling niet ambitieus genoeg
[adrotate group=”2″]
Duurzaamheid; leuk maar wat wordt er concreet gedaan?