Gisteren zei PvdA voorman Samsom voor het eerst luid en duidelijk dat zijn partij geen schaliegas wil. Premier en VVD leider Rutte reageerde korte tijd later dat het onderzoek naar schaliegasboringen gewoon doorgaat.

Het onderzoek moet de mogelijkheden voor winning in Nederland verkennen, maar Samsom nam alvast een voorschot op het onderzoek. Hij stelde dat tegen de tijd dat schaliegas gewonnen kan worden, we het niet meer nodig hebben. “Schaliegaswinning zou op z’n vroegst ergens in 2030, 40 plaats kunnen vinden. Tegen die tijd moeten wij een hoeveelheid duurzame energie hebben waardoor dat schaliegas overbodig is.”

Rutte ontkende na vragen van CDA-leider Buma dat er een probleem was in het kabinet. Hij wil de resultaten van het onderzoek gewoon afwachten. De resultaten worden in de zomer verwacht.

Schaliegas is omstreden omdat het een fossiele brandstof is met een hoge CO2 uitstoot. Ook zijn er grote twijfels over het economische rendement van de brandstof.

Bron: NOS