Waterstofauto van BMW: Hydrogen 7.

Waterstofauto van BMW: Hydrogen 7.

De olieprijs daalt sterk de laatste maanden. Daarmee lijkt de noodzaak snel af te nemen om over te schakelen op schone vervoersvormen, zoals rijden met elektrische- of waterstofauto’s. Maar de daling van de olieprijs lijkt vooral een korte termijn kwestie, die voornamelijk wordt veroorzaakt door geo-politieke ontwikkelingen. De prijzen van lange termijncontracten voor olie liggen nog steeds op een hoog niveau. Kenners verwachten daarom dat de lage olieprijs een kortdurend feestje is.

Naast kostenbesparing is er natuurlijk een andere, misschien wel belangrijker reden om te kiezen voor nieuwe mobiliteit: schone lucht! Luchtverontreiniging staat in de top 3 van veroorzakers van ziekte en sterfte in Nederland, samen met roken en overgewicht. Zeker voor een stad als Utrecht, als belangrijk verkeersknooppunt in het hart van het land, valt op dit terrein veel te winnen.

Nu is Utrecht al landelijk koploper op het gebied van elektrisch vervoer, een belangrijke stap in de goede richting. Maar stekkerauto’s rijden op accu’s waar zeer schadelijke chemicaliën in gaan. De Domstad zou daarom ook meer werk moeten maken van een andere veelbelovende schone technologie: brandstofcellen gevoed door waterstof. Die leken lang een technodroom, maar ze gaan volgend jaar de weg op. In andere landen…

Ze verschijnen voorlopig niet in Nederland op de markt, want hier zijn slechts twee waterstoftankstations voor personenauto’s: in Helmond en Rhoon. In Duitsland wordt daarentegen voor het einde van 2015 een infrastructuur van 50 stations gebouwd en het streven is om er in 2020 al 200 te hebben.

In het klimaatakkoord is Utrecht als één van de regio’s genoemd om een sleutelrol te spelen bij de uitrol van een Nederlandse infrastructuur voor waterstof. Zowel het Rijk als de EU hebben budgetten beschikbaar. Er is dus geld voor de gemeente om samen met marktpartijen een pilot met waterstoftankstations uit te rollen. Daarom heb ik hierover onlangs schriftelijke vragen gesteld. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord van het college.

Schone lucht vraagt om schone brandstof. En het feestje van de goedkope olie kan voorbij zijn voor we het echt gevierd hebben. Maak daarom nu werk van waterstof in Utrecht. Want als stille en schone auto’s benzineslurpers vervangen, is er in elk geval één duidelijke winnaar: iedereen die gezonde lucht wil in de stad.

Matthijs Sienot is gemeenteraadslid voor D66 in Utrecht. Dit jaar werd hij gekozen tot Groene Belofte en won hij de titel ‘Beste Facebook-politicus’.