Doemdenkers voorspellen het einde van de groene energierevolutie nu de olieprijs zo laag ligt. Maar klopt dat wel?

De olieprijs heeft de afgelopen tijd een gigantische duikeling gemaakt. Door een samenloop van omstandigheden staat de prijs van een vat ruwe olie op dit moment op 47 dollar. Ter vergelijking, voor de crisis was dit nog zo’n 140 dollar. Op korte termijn heeft dit voor ons als consumenten natuurlijk veel voordelen. Producten als vliegtickets worden goedkoper, daarnaast valt de rekening bij de pomp ook weer een beetje mee. Maar is deze goedkope olie ook een bedreiging voor de groene energierevolutie? Prijst de goedkope olie zonnepanelen en windmolens uit de markt?

“Ja”, zegt Anne Robinson, directeur van consumentenvergelijkingssite uSwitch. “Er is nu waarschijnlijk meer subsidie nodig voor groene energie aangezien de kloof tussen de kosten voor fossiele brandstoffen en alternatieve energie groter wordt.” Dit zei ze in een interview met The Independent. Volgens Robinson kan groene energie niet concurreren met de goedkope energie die wordt geproduceerd door de lage olieprijs.

Echter, Robinson’s “ja” is echter maar matig op cijfers gebaseerd. Andere bronnen documenteren juist met veel meer en hardere cijfers dat de groene energierevolutie juist niet geschaad wordt, hoogstens vertraagd, door de lage olieprijs. Met name de markt van zonne-energie is ondertussen zo concurrerend geworden dat een lage olieprijs weinig meer uitmaakt voor het succes van zonnepanelen.

Zonnepanelen steeds goedkoper door voortschrijden technologie

Uit een onderzoek van de Deutsche Bank in de Verenigde Staten blijkt dat zelfs met lage energieprijzen zonne-energie in het komende jaar goedkoper zal worden dan traditionele energiebronnen. Natuurlijk betekent een lage energieprijs dat er meer concurrentie is, maar dit is niet genoeg om zonne-energie te stoppen. “Zonne-energie zal de komende jaren niet langer meer een leuke hobby zijn voor rijke milieu hippies, maar daadwerkelijk de beste optie worden voor iedereen” aldus Tom Randall in een artikel van Bloomberg. Zonne-energie zal naar verwachting in de meeste staten van de VS “grid pariteit” bereiken in 2016. Dat betekent dat zonnepanelen ook zonder subsidie stroom produceren die net zo goedkoop is als stroom die uit het reguliere netwerk komt.

Het onderzoek van Deutsch Bank gaat specifiek in op de Amerikaanse situatie. Maar ook in de rest van de wereld zet de zonnerevolutie door. Volgens het International Energie Agentschap zal zonne-energie in 2050 de grootste leverancier van elektriciteit in de wereld zijn.

Zonne-energie heeft zo’n gigantisch potentieel omdat het een technologie is en geen brandstof. Naarmate de tijd verstrijkt gaat het rendement van technologie omhoog, terwijl de prijs omlaag gaat. Dit wordt goed geïllustreerd door de Wet van Moore, die zegt dat iedere twee jaar de kracht van processoren verdubbelt. De Wet van Moore lijkt ook van toepassing te zijn op zonnepanelen.

Kijk maar in deze grafiek. Hierin worden de kosten van verschillende energiebronnen per energie-eenheid in de tijd uitgezet. De prijzen voor aardgas (in de grafiek: “Henry Hub”), kolen (“US Bitumous Coal”), olie (“Brent”), LNG en zonne-energie worden met elkaar vergeleken. Terwijl alle energiebronnen een beetje variëren in prijs, is de daling van de prijs van zonne-energie dankzij technologische doorbraken ontzagwekkend. Hier zie je de Wet van Moore in actie. Bron: Bloomberg

Bron: Bloomberg

Bij grondstoffen als olie hoef je een dergelijke ontwikkeling niet te verwachten. Sterker nog, olie wordt schaarser, en zal dus op korte of lange termijn wel duurder moeten worden.

Lage olieprijs is gevolg van politieke spelletjes

De reden dat de olieprijs op dit moment zo laag is, heeft weinig te maken met de hoeveelheid olie die nog in de grond zit, maar is een gevolg van politieke spelletjes.

Volgens Joop.nl wordt de olieprijs normaal gesproken namelijk kunstmatig hoog gehouden, door de productie van olie te reguleren. Zolang er meer vraag is dan aanbod stijgt de prijs namelijk. Normaal gesproken zou de OPEC met Saudi-Arabië voorop al lang hebben ingegrepen in de situatie. De reden dat dit niet gebeurt is een politiek spel dat gespeeld wordt met Rusland. In Rusland heerst op dit moment een ernstige economische crisis. Het land is ook voor een groot deel afhankelijk van olie en gas inkomsten. Om Rusland niet te bevoordelen (lees: om Rusland te pesten) grijpt Saudi-Arabië, als bondgenoot van de Verenigde Staten, niet in op de oliemarkt. Hierdoor blijft de olieprijs enorm laag. Saudi-Arabië wil verder zijn marktaandeel vergroten en probeert andere energiebedrijven uit de markt te prijzen.

Stroomprijs in Europa nauwelijks afhankelijk van olie

Daar komt nog bij dat olie vrijwel niet wordt gebruikt als energiebron voor het opwekken van stroom in Europa. In de mix van energiebronnen zitten voornamelijk groene stroom (van zon, wind, biomassa en water), gas en bruinkool, waarbij gas eigenlijk al niet meer kan concurreren met de andere twee. Dit zorgt ervoor dat de olieprijs niet erg relevant is voor de prijs van elektriciteit in Nederland.

Wel is de lage olieprijs natuurlijk niet goed voor de verkoop van elektrische auto’s. Hoe lager de prijs aan de pomp is, hoe minder interessant elektrische auto’s zijn. Maar op de hoeveelheid windmolens en zonnepanelen die geïnstalleerd worden, zal de lage olieprijs nauwelijks van invloed zijn.

Al met al zal de lage olieprijs op korte termijn een vertragende factor kunnen zijn in de ontwikkeling van groene energie, maar zeker niet een onoverkomelijke. De lage prijs van olie is zeker niet permanent en de technologisch ontwikkelingen op voornamelijk het gebied van zonne-energie gaan ontzettend hard. Genoeg redenen dus om vertrouwen te houden op een groene toekomst.

Bron: The Independent, JOOP.nl, Bloomberg