Slettebak. Foto: still uit youtube video

Slettebak. Foto: still uit youtube video

Gisteren hadden we in de Utrechtse raad een debat over de herinrichting van de Spoorzone. Daarbij ontstond een stevig debat over een motie van Student & Starter. De lokale partij stelde voor om op één specifieke locatie in dit gebied te experimenteren met autovrij wonen. Dat wil zeggen: woningbouw zonder parkeerplaatsen. Toekomstige bewoners stemmen bewust in met het feit dat zij geen aanspraak op een parkeervergunning kunnen maken.

Volgens de VVD dringen we mensen zo een keuze op. Bewoners in dit gebied mogen geen auto hebben. Maar ik zie keuzevrijheid in dit verband anders. Het autobezit van Utrechters daalt geleidelijk. Ruim een derde van de Utrechtse huishoudens heeft geen auto. Vooral jongvolwassenen, in de leeftijd van 18-30 jaar, kiezen uit eigen beweging voor het OV, de fiets of autodelen.

Zij willen echter wel dichtbij het station kunnen wonen, maar ook groen om hun woning hebben. Nu is hiervoor geen ruimte, omdat de straat vol ligt met parkeerplaatsen, waar auto’s op staan van andere mensen die wel kiezen voor een auto.
We belemmeren normaal gesproken dus de vrije keuze voor een groeiende groep Utrechters zonder auto om te kiezen voor een woning in een groene buurt bij het station. Dit experiment geeft hen wel die mogelijkheid.

Het gaat hierbij bovendien om een klein gebied. We ontzeggen autobezitters dus niet de kans om elders in de Spoorzone bij een parkeerplaats te wonen.

Ik was dan ook blij dat deze motie, mede dankzij de steun van mijn partij D66, een meerderheid in de raad haalde. Want we kunnen veel leren van een experiment met autovrij wonen. Het autobezit onder jongeren nam al voor de crisis af, dus er lijkt hier sprake van een serieuze trend.

Bovendien is Utrecht koploper in Nederland op het gebied van autodelen. In Utrecht-West slaat zelfs een hele wijk aan het ‘slettebakken’.

Als we praten over de toekomst van mobiliteit, dan zien wetenschappers verschillende scenario’s. Er bestaat geen consensus over de te verwachten ontwikkeling. Als bestuurders kunnen we daarom beter rekening houden met verschillende toekomstscenario’s. Het TAB, dat de Duitse Bundestag adviseert over wetenschap en techniek, onderzocht bijvoorbeeld drie wereldwijde toekomstscenario’s voor de auto-industrie.

In één daarvan reizen mensen meer ‘multimodaal’: de ene keer met het openbaar vervoer, de andere keer met de fiets, en soms met de auto. Voorzieningen als openbaar vervoer, autodelen en bikesharing vullen elkaar aan en smartphones maken het reizen gemakkelijker. De noodzaak om een eigen auto te bezitten wordt veel kleiner.

Als dat scenario werkelijkheid wordt, heeft het experiment in Utrecht veel nuttige lessen geleerd. Persoonlijk verwacht ik zelfs dat dit de grootste kans van slagen heeft in een sterk verstedelijkt gebied als de Spoorzone, aangezien de alternatieven voor de auto hier talrijk zijn en autobezit al snel een dure grap is in de stad.

MatthijsSienot_kleinFrissewind, Matthijs Sienot is raadslid voor D66 Utrecht. Hij werd door de Natuur & Milieufederatie Utrecht uitgeroepen tot ‘Groene Belofte van de provincie Utrecht’. Ook werd hij uitgeroepen tot Facebook-politicus van het jaar. Volg @matthijssienot ook op Twitter en op Facebook.

hetkanWel moedigt een open discussie aan over een duurzame samenleving. Ben jij politiek actief of zie je duidelijk voor je hoe we de wereld groener, eerlijker en leuker kunnen maken? Neem contact op met onze redactie over plaatsing van je opiniestuk.