Bijen op een bloem. Foto: Jack Wolf, Flickr

Bijen op een bloem. Foto: Jack Wolf, Flickr

Een soort landbouwgif dat verantwoordelijk is voor massale bijensterfte blijkt nog schadelijker dan al gedacht. Niet alleen bijen, maar ook vlinders, motten, kleinere bijen, andere insecten en zelfs vogels leggen het loodje. Dat valt te concluderen uit een rapport van een koepel van verschillende Europese Academies van Wetenschappen, de EASAC. De EU heeft eerder al een paar merken van dit type landbouwgif verboden. Het verbod is tijdelijk en geldt slechts voor een aantal landbouwgewassen. Dit jaar besluit de EU of het verbod gehandhaafd wordt, of misschien zelfs uitgebreid. Het rapport biedt daar in ieder geval genoeg aanleiding voor.

Het rapport richt zich op neonicotinoïden, een gifsoort die veel gebruikt wordt in de landbouw. Uit wetenschappelijk onderzoek bleek al dat deze neonicotinoïden zeer schadelijk voor honingbijen zijn. Bijen kampen met massale sterfte, mede doordat ze door dit type landbouwgif gedesoriënteerd raken en minder weerstand hebben.

Neonicotinoïden waren tot voor kort zelfs in reguliere tuincentra te koop. Steeds meer tuincentra bannen nu deze producten, waaronder de Intratuin.

Lees ook: 5 manieren om bijen te redden van massale sterfte

Volgens de Europese wetenschappers is er “snel toenemend bewijs” dat neonicotinoïden zeer schadelijk zijn. En niet alleen voor bijen. Het rapport stipt aan dat honingbijen misschien wel het minst gevoelig zijn voor het gif, omdat ze vrij groot zijn. Kleinere insecten hebben nog meer last van het gif.

Het rapport bevestigt wat ook door andere wetenschappers gezegd is. Eerder kwamen onder andere Utrechtse wetenschappers na het doorwerken van 150 wetenschappelijke studies tot hetzelfde oordeel. Eerder concludeerden onderzoekers al dat ook waterdieren en vlinders en motten ziek worden van het gif.

De waarde van dit rapport is dat het de verschillende onderzoeken met elkaar combineert. Tot nu toe konden individuele onderzoeken betwist worden vanwege zwakheden van een bepaald type onderzoek. Dit rapport kijkt naar de verschillende benaderingen in samenhang en concludeert op basis daarvan dat er wel degelijk sprake is van een “snel toenemend bewijs voor belangrijke negatieve effecten op groepen wilde organismen”.

De wetenschappers hebben ook kritiek op het preventief gebruik van neonicotinoïden. Zaden worden gecoat met het gif. Hierdoor wordt er veel meer gif gebruikt dan nodig is, met alle gevolgen van dien.

Lees het hele rapport hier.

Bron: Wageningen Universiteit, Trouw