Bron: Global Panorama, Flickr

Bron: Global Panorama, Flickr

De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren gigantisch gedaald en de hoeveelheid zonnepanelen die wordt geplaatst stijgt ook enorm. Sinds 2008 zijn de prijzen van zonnepanelen met 75% gedaald. Als gevolg daarvan zijn 60% van alle zonnepanelen wereldwijd in de afgelopen 3 jaar geplaatst. Fantastisch natuurlijk zou je zeggen, maar er worden ook kanttekeningen geplaatst bij de ontwikkeling van zonne-energie. De reden dat zonnepanelen zo goedkoop zijn geworden is namelijk dat de productie voor een groot deel naar China verplaatst is.

In het vorige decennium werden zonnepanelen voornamelijk gemaakt in Europa, de VS en Japan. Sinds 2008 wordt grootste deel echter gemaakt in China. Een kritische analyse van Lowtechmagazine laat zien dat energie die afkomstig is van zonnepanelen die in China geproduceerd worden 2.5 keer meer CO2 uitstoot tot gevolg hebben dan zonnepanelen die in Europa geproduceerd worden.

Hoe kan dat?

Het produceren van zonnepanelen is een zeer elektriciteitsintensief proces. Bij het bereken van de CO2 uitstoot per kWh zonne-energie moet dus rekening gehouden worden met de koolstofintensiteit van het energienetwerk op de plek waar de panelen geproduceerd worden. Omdat China voor een groot deel gebruik maakt van steenkoolcentrales voor haar energieproductie is de koolstofintensiteit veel hoger dan in Europa (1.110 gCO2e/kWh versus 462 gCO2e/kWh).

[adrotate banner=”35″]

Door de verhoogde koolstofintensiteit, maar ook door verminderde kwaliteit en de matige zonkracht is zonne-energie in West-Europa volgens Lowtechmagazine ‘slechts’ 3 maal minder vervuilend dan reguliere energie. Lees hier het volledige artikel

Onze kijk op de zaak

Lowtechmagazine biedt een andere, kritische kijk op de dalende prijs van zonnepanelen. Het is goed om te realiseren dat goedkopere productie niet altijd het resultaat is van technische vooruitgang maar ook van verminderde omstandigheden van de productie.

Wij denken echter dat de dalende prijs heeft geleid en zal leiden tot een gigantische groei in het gebruik van zonnepanelen als energiebron en dat ook al is het nog maar 3 maal schoner dan reguliere energie toch een hele verbetering is. Bovendien zullen er wanneer de prijs van zonne-energie blijft dalen, steeds meer energiecentrales vervangen worden door zonnepanelen, ook in China.

Al met al vinden wij dat de nadelen van goedkope productie in China niet opwegen tegen de prijsdaling, aangezien die de energierevolutie waar we nu inzitten een extra zet in de goede richting geeft.

Bron: Lowtechmagazine