Als elektrisch rijden doorzet, zullen we deze Tesla Model S vaker in het straatbeeld zien. Foto: Mariordo59, Flickr

Rijdt de gewone burgerman straks ook in een Tesla? Foto: Mariordo59, Flickr

De kans is groot dat elektrisch rijden ook voor gewone consumenten interessant wordt. Een brede coalitie van ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen presenteerde maandag een gezamenlijk plan aan het kabinet en de Tweede Kamer voor de autobelastingen 2017 tot en met 2020. De belangrijkste vernieuwing: een betere balans tussen de particuliere markt en de zakelijke markt.

De huidige stimuleringsregelingen bevoordelen namelijk op dit moment vooral zakelijke rijders. Met het plan worden de zakelijke stimuleringsregelingen soberder (hoewel niet eens zo heel veel) en de stimuleringsmaatregelen voor consumenten juist uitgebreider.

Dit zijn de plannen:

Eenvoudiger belasten en minder marktverstoring

  • Naar één bijtellingstarief van 20-21% voor auto’s van de zaak in de periode van Autobrief 2
  • De coalitie deelt de ambitie van de staatssecretaris van Financiën om de BPM uiteindelijk af te schaffen onder de voorwaarden dat compensatie buiten de MRB en/of bijtelling en/of accijnzen gevonden wordt én dat er sprake is van een in aanvang langzame afbouw.

Slimmer stimuleren

  • Een Innovatie-EV fonds met een omvang van 250 miljoen euro per jaar om de aanschaf van (semi-) elektrische auto’s – zowel nieuw als gebruikt – te stimuleren voor bedrijven én particulieren.
  • Een bijtellingstarief van 7% voor volledig elektrische auto’s (nu nog 4%).
  • Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s en half tarief voor semi-elektrische auto
  • Geleidelijke afbouw van stimulering semi-elektrische auto’s naar beëindiging in 2020
  • Partijen committeren zich aan de doelstelling van 200.000 elektrische auto’s in 2020 en het maximaliseren van het aandeel elektrisch gereden kilometers
  • De plannen om eenvoudiger te belasten en slimmer te stimuleren zijn voor de coalitie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De brief van de vijf partijen is een compleet pakket aan maatregelen voor de Autobrief 2. De staatssecretaris van Financiën ontvouwt hierin zijn plannen voor de autobelastingen voor 2017 tot eind 2020. De brief wordt voor de zomer nog verwacht.

Bron: Natuur & Milieu