Foto: Merian van Rooijen

Foto: Merian van Rooijen

De Metaal Kathedraal in De Meern is de eerste kerk met een groen dak in Nederland. Het sedum dak werkt isolerend en geluidsdempend. Daarnaast neemt het regenwater op, waardoor het rioleringsstelsel wordt ontlast. Initiatiefnemer Maureen Baas is blij met het nieuwe dak, maar de kosten liepen zo hoog op dat het dak er bijna niet gekomen was.

De Metaal Kathedraal is een zelfstandige broedplaats in Utrecht voor kunst en cultuur. Het monumentale pand werd het afgelopen half jaar stevig verbouwd. Dat was hard nodig, want de regen viel naar binnen door extreme verwaarlozing.

Aangezien de Metaal Kathedraal geheel zelfvoorzienend wil zijn, lag de keuze voor een groen sedum dak voor de hand. Sedums zijn vetplanten die vocht opnemen in hun bladeren. Ze zijn zo sterk dat ze tegen langdurige droogte en warmte kunnen.
Maar de kosten voor het sedum dak liepen zo hoog op dat de initiatiefnemers het niet meer konden betalen. Een teleurstelling voor de initiatiefnemers was bovendien dat alleen privé eigenaren in Utrecht subsidie voor groene daken krijgen, rechtsvormen als stichtingen niet. Maar er kwam hulp uit onverwachte hoek.

Aannemer, HLE Bouw BV, die het gehele casco herstel uitvoerde, raakte door het project en de duurzame wensen van de Metaal Kathedraal zo enthousiast dat ze het groene Sedum dak cadeau gaven. Zo draagt HLE bij aan de groene ambities van De Metaal Kathedraal.

Groen voor het dak

Foto: @mekkametaal

Sedum daken bestaan uit mossen, vetplanten, grassen en kruiden. Ze hebben een warmte isolerend effect en werken geluidsdempend. Sedum neemt ongeveer 50% van het regenwater op en wordt terug afgeven in de atmosfeer door verdamping. Hierdoor wordt het rioleringsstelsel aanzienlijk ontlast, wat overstromingsgevaar vermindert. Dit is belangrijk nu we steeds heftiger plensbuien krijgen door klimaatverandering.
Daarnaast zorgt een groen dak voor schonere lucht, want het vermindert fijnstof. Ook zorgt het voor een grotere bio-diversiteit door een verhoging van de hoeveelheid plant- en diersoorten in de stad.

Bronnen: @mekkametaal en VARNWS.