Bijen

Bijen zijn onmisbaar voor onze voedselproductie, maar wereldwijd zijn de bijenpopulaties al jaren aan het slinken. Ongeveer 30 tot 40% van alle gewassen die wij eten zijn voor hun groei en voortplanting afhankelijk van de bestuiving door bijen. De Noren hebben om de bijen te helpen iets nieuws bedacht: een snelweg voor bijen!

De Noorse hoofdstad Oslo is een bloemrijke route aan het ontwikkelen om bedreigde bijen te beschermen. De zogenaamde bijensnelweg omvat bloemrijke kerkhoven, daktuinen en balkons. Op deze manier hopen de oprichters bij te dragen aan de bescherming van de bijen die zo belangrijk zijn voor onze voedselproductie.

“We zijn steeds bezig om ons milieu aan te passen aan onze behoeften, maar we vergeten dat ook andere soorten er ook in moeten leven”, vertelde Agnes Lyche Melvaer, leider van het project, aan de Britse krant The Guardian. Om dat recht te zetten willen de initiatiefnemers plekken om te leven en te eten  ‘teruggeven’ aan de bijen. Zo krijgen de insecten een veilige route door de stad. Het initiatief is een samenwerking van overheidsinstanties, bedrijven en particulieren. Op een speciale website kun je op een interactieve kaart zien waar bijen in en rondom Oslo voedsel en beschutting kunnen vinden.

Of de bijensnelweg het gewenste resultaat zal hebben, zal de tijd moeten uitwijzen. De Noorse bijen worden niet zo ernstig bedreigd door intensieve landbouw en pesticiden als bijen in andere Europese landen en de VS. Wel wordt ongeveer een derde van de 200 bijensoorten in Noorwegen als bedreigde diersoort aangemerkt. Dan lijkt zo’n bijensnelweg dus niet zo’n gek idee!

Veel biologen hebben aangegeven dat er veel meer nodig is om de bijenpopulaties wereldwijd echt te herstellen. Zij zeggen dat we daarvoor af moeten van de intensieve landbouw. Zo’n verandering zal niet gemakkelijk zijn, aangezien ons hele voedselsysteem daarop is gebouwd. Echter, in sommige delen van de wereld hebben mensen al jarenlang last van het tekort aan bijen. In de Chinese regio Sichuan moeten boeren hun gewassen met de hand bestuiven, omdat er geen bijen meer zijn om dit te doen. Natuurlijk is de bijensnelweg een prachtig initiatief die de bijen zeker geen kwaad zal doen. Ondertussen kunnen boeren en onderzoekers verder zoeken naar meer milieu- en bijvriendelijke manieren om de wereld te voeden, zoals Regeneratieve Biologische Landbouw.

Bronnen:

The Guardian
Gizmodo