Tesla-selfie door Frissewind

Tesla-selfie door Frissewind

Het verhaal is hardnekkig: volledig elektrische auto’s die op grijze stroom rijden zouden helemaal niet milieuvriendelijker zijn. De hoofdconclusies uit een nieuw TNO-rapport bewijzen echter het tegendeel. Zelfs op grijze stroom veroorzaken volledig elektrische auto’s nog 30% minder CO2-uitstoot.

De overheid stimuleert elektrisch vervoer en dat levert vaak pittige discussies op. Tegenstanders van stimulering beweren dat stekkerauto’s helemaal niet milieuvriendelijker zijn als je kijkt naar de totale levenscyclus. Bovendien zouden ze zelfs schadelijker zijn voor het milieu als ze rijden op grijze stroom, wanneer je ook de productie van de auto en de schaarste van de materialen voor de accu’s meerekent.

Maar kloppen die beweringen eigenlijk wel? In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft TNO de bekende feiten over elektrische auto’s op een rij gezet. Er is daarbij gekeken naar zowel de CO2- en vervuilende uitstoot door gebruik van het voertuig als naar de CO2- en vervuilende emissies die ontstaan door de productie van het voertuig, de accu’s, de elektriciteit en brandstoffen.

Volledig elektrische auto’s 70% minder CO2-uitstoot

Uit het TNO-rapport blijkt dat de totale CO2-uitstoot varieert van maximaal bijna 250 g/km voor een gemiddeld benzinevoertuig tot minimaal ca. 70 g/km voor een elektrisch voertuig op groene stroom: een maximaal verschil van 70% in het voordeel van elektrische auto’s.

Ook als de accu van de stekkerauto wordt opgeladen met grijze stroom is de CO2-emissie van een elektrische auto nog steeds ongeveer 30% lager. Ten opzichte van een hybride benzinevoertuig of een dieselvoertuig vallen deze reductiepercentages ongeveer 15% lager uit. Sorry Prius-rijder, je auto is 15% milieu-onvriendelijker dan een 100% elektrische auto.

Voor Prius-eigenaren geldt wel weer dat hun auto ongeveer even milieuvriendelijk is als een Outlander die op grijze stroom rijdt. De CO2-winst van Plug-In Hybrid Electric Vehicles (PHEV) ten opzichte van benzinevoertuigen is namelijk 15% bij gebruik van overwegend grijze stroom en 30% als op volledig groene stroom wordt gereden.

Schaarste van grondstoffen

En hoe zit het met de schaarste van materialen voor de accu’s? Ook op die vraag heeft TNO een antwoord. Volgens de onderzoekers leidt de productie van zowel elektrische als conventionele voertuigen tot uitputting van grondstoffen. Maar verschillende onderzoeken geven nogal een uiteenlopend beeld over de mate waarin dit gebeurt. Volgens sommige studies is de uitputting door beide autotypes nagenoeg gelijk, volgens andere zorgt de stekkerauto voor een flink hogere uitputting.
Maar TNO merkt hierbij wel direct op dat recycling van materialen bij de sloop van het voertuig uitputting voorkomt. Hiervoor gelden al duidelijke Europese richtlijnen. Je kunt accu’s bovendien in een andere toepassing hergebruiken. Dus alleen als je de elektrische auto rechtstreeks de plomp in rijdt of in het bos achterlaat, zorgt hij echt voor meer uitputting.

Schadelijke uitstoot van ziekmakende stoffen

Naast CO2 heeft TNO ook gekeken naar de uitstoot van andere schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof. Hier wint de elektrische auto weer van conventionele voertuigen. Een volledig elektrische auto heeft nul motoremissies voor NOx en PM. Voor de PM slijtage-emissies (banden- en remmenslijtage) wordt ervan uitgegaan dat deze voor elektrische voertuigen ca. 25% lager zijn dan voor conventionele voertuigen (vanwege het grotendeels elektrische remmen).

Bron: TNO

Meer weten over elektrische rijden? Lees dan ons dossier.